ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Lubawa 59
Dane podstawowe 43612
Dni i godziny otwarcia 6924
Dni i godziny przyjęć interesantów 7036
Statut Gminy 6827
Regulamin organizacyjny 9176
Kierownictwo urzędu 8607
Wójt 4191
Zastępca Wójta 3731
Skarbnik 3872
Sekretarz 3679
Referaty i Jednoosobowe stanowiska pracy 9065
Referat Organizacyjno-Oświatowy 4488
Referat Finansowo-Oświatowy 3741
Referat Finansowo-Podatkowy 4079
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych 6467
Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw: 9308
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 3828
Urząd Stanu Cywilnego 5830
Petycje i interpelacje 2910
Petycje 6549
Interpelacje 175
Kontakt 72664
Organy Gminy 18372
Wójt 7619
Rada Gminy 6340
Skład Rady Gminy 7305
Komisje Rady Gminy 5716
Plany pracy Rady 5901
Jednostki Pomocnicze Gminy 19928
Jednostki organizacyjne 15857
Jednostki budżetowe 30806
Zakłady budżetowe 5836
Posiadające osobowość prawną 6288
Zamówienia Publiczne, Przetargi, Konkursy 81528
Zamówienia publiczne 228148
Zamówienia poniżej 130.000 zł netto 69956
Przetargi 100247
Archiwum - Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 2319
Ogłoszenia 6877
Rozstrzygnięcia 3373
Wykazy 9536
Ogłoszenia konkursów 13
Ogłoszenia 265831
Rozstrzygnięcia 11760
Sprzedaż ruchomości 7390
Ogłoszenia o naborze 50595
Procedury załatwiania spraw 126304
Według spraw 139682
Według referatów 84799
Akty prawne 864410
Uchwały Rady Gminy 665372
Zarządzenia Wójta 661369
Konsultacje 366862
Zarządzenia Kierownika Urzędu 340352
Majątek i finanse 10368
Budżet Gminy 63735
Zmiany w budżecie 111369
Sprawozdania z wykonania budżetu 20711
Sprawozdania Finansowe 0
za rok 2018 5184
za rok 2019 3750
za rok 2020 3881
za rok 2021 3109
Opinie RIO 24731
Wykaz mienia 11687
Podatki i opłaty 7216
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1216
Podatki i opłaty w roku 2012 5978
Podatki i opłaty w roku 2013 8511
Podatki i opłaty w roku 2014 4870
Podatki i opłaty w roku 2015 301
Podatki i opłaty w roku 2018 356
Podatki i opłaty w roku 2019 1018
Oświadczenia majątkowe 159209
za 2013 rok 10034
za 2014 rok 15981
za 2015 rok 5885
Ochrona środowiska 31428
Decyzje środowiskowe 10
rok 2010 4500
rok 2011 2700
rok 2012 10293
rok 2013 4784
rok 2014 3851
rok 2015 15994
rok 2016 8102
System informacji o środowisku 212075
System informacji o środowisku - Archiwum 0
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 5530
Kontakty i współpraca 6558
Przynależność Gminy do związków i stowarzyszeń 3602
Współpraca z zagranicą 5130
Strategie, raporty, opracowania 30939
Raport o stanie Gminy Lubawa 2455
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 16702
Narodowe Spisy Powszechne 1
Powszechny Spis Rolny 2020 3664
Narodowy Spis Powszechny 2021 2744
Wybory i Referenda 6340
Elektroniczne Usługi Wyborcze 813
Wybory 2009 1393
Do Parlamentu Europejskiego 1172
Wybory 2010 15666
Na Prezydenta RP 13015
Do Sejmiku Województwa 5450
Do Rady Powiatu 5311
Do Rady Gminy 9087
Na Wójta Gminy 4223
Wybory 2011 4261
Do Sejmu i Senatu RP 13350
Wybory 2014 1787
Do Parlamentu Europejskiego 11048
Do Samorządu 19121
do Rady Gminy 2570
na Wójta Gminy 2513
do Rady Powiatu 1495
do Sejmiku Województwa 1501
Wybory 2015 978
Referendum 7255
Na Prezydenta RP 10919
Do Sejmu i Senatu RP 10952
Wybory 2018 1816
Do Samorządu 5605
Komitety Wyborcze 1766
Zasady zgłaszania kandydatów na Radnych 1020
Zasady zgłaszania kandydatów na Wójta 984
Wyborcy niepełnosprawni 1722
Gminna Komisja Wyborcza 6624
Obwodowe Komisje Wyborcze 3686
Wybory 2019 861
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2988
Wyborcy niepełnosprawni 1781
Obwodowe Komisje Wyborcze 2365
Wybory ławników 2702
Wybory do Izb Rolniczych 1011
Wybory do Sejmu i Senatu RP 6213
Wyborcy niepełnosprawni 1060
Obwodowe Komisje Wyborcze 1952
Uzupełniające do Samorządu 7294
Komitety Wyborcze 1125
Gminna Komisja Wyborcza 4544
Wybory 2020 1
Prezydenta RP 8370
Obwodowe Komisje Wyborcze 3392
Wyborcy niepełnosprawni 3196
Głosowanie korespondencyjne 1362
Informacje i ogłoszenia 61603
Sesja OnLine 0
Oświata 6610
Zwrotu podatku akcyzowego 1789
Zwrotu podatku akcyzowego 2009 2740
Zwrotu podatku akcyzowego 2010 2344
Zwrotu podatku akcyzowego 2012 2070
Zwrotu podatku akcyzowego 2013 2641
Zwrotu podatku akcyzowego 2014 2006
Ogłoszenia o Sesji Rady Gminy Lubawa 356
rok 2013 6625
rok 2014 7023
rok 2015 3424
rok 2016 6565
rok 2017 4467
rok 2018 3913
rok 2019 2407
rok 2020 2486
rok 2021 5695
rok 2022 2539
Sprawozdania 1080
rok 2012 1868
rok 2013 1901
rok 2014 2114
rok 2015 1901
rok 2016 1832
rok 2017 1238
rok 2018 778
rok 2019 602
rok 2020 612
rok 2021 590
rok 2022 492
Obwieszczenia 355
rok 2019 973
rok 2021 275
Obwieszczenia Wójta Gminy 33706
Obwieszczenia i Komunikaty Wojewody 1319
rok 2012 749
rok 2013 686
rok 2014 698
rok 2015 755
rok 2021 421
rok 2022 497
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 2253
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Lubawa 2614
Statystyka w gminie 9661
Rolnictwo 0
Realizacja procedury związanej z uruchamianiem kredytów klęskowych 5064
Konopie przemysłowe 646
Informacje o afrykańskim pomorze świń (ASF) 625
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 302
Decyzje o warunkach zabudowy 2012 5321
Ochrona danych osobowych 4512
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 320
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 837
Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 251
Polowania 943
Informacje nieudostępniane 8895
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 6491
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 5837

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3225
Statystyka 6554
Rejestr zmian 546575
Redakcja Biuletunu 5897
Mapa serwisu 5392
O Biuletynie 7247

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 81499
Zakup preferencyjny paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 3367
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15263
Deklaracja Dostępności 4404