ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Lubawa 56
Dane podstawowe 40440
Dni i godziny otwarcia 6497
Dni i godziny przyjęć interesantów 6404
Statut Gminy 6123
Regulamin organizacyjny 8128
Kierownictwo urzędu 7992
Wójt 3876
Zastępca Wójta 3474
Skarbnik 3596
Sekretarz 3376
Referaty i Jednoosobowe stanowiska pracy 8503
Referat Organizacyjno-Oświatowy 4143
Referat Finansowo-Oświatowy 3416
Referat Finansowo-Podatkowy 3752
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych 5887
Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw: 8340
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 3573
Urząd Stanu Cywilnego 5566
Petycje i interpelacje 2524
Petycje 3741
Interpelacje 119
Kontakt 63884
Organy Gminy 17508
Wójt 7093
Rada Gminy 5863
Skład Rady Gminy 6642
Komisje Rady Gminy 5091
Plany pracy Rady 4011
Jednostki Pomocnicze Gminy 18036
Jednostki organizacyjne 15083
Jednostki budżetowe 28010
Zakłady budżetowe 5456
Posiadające osobowość prawną 5671
Zamówienia Publiczne, Przetargi, Konkursy 80593
Zamówienia publiczne 200708
Zamówienia poniżej 130.000 zł netto 62253
Przetargi 90469
Archiwum - Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 2219
Ogłoszenia 6258
Rozstrzygnięcia 3096
Wykazy 8389
Ogłoszenia konkursów 13
Ogłoszenia 257974
Rozstrzygnięcia 10737
Sprzedaż ruchomości 6003
Ogłoszenia o naborze 48394
Procedury załatwiania spraw 106092
Według spraw 117881
Według referatów 69620
Akty prawne 700547
Uchwały Rady Gminy 510728
Zarządzenia Wójta 508912
Konsultacje 250069
Zarządzenia Kierownika Urzędu 224460
Majątek i finanse 10126
Budżet Gminy 55699
Zmiany w budżecie 89164
Sprawozdania z wykonania budżetu 17278
Sprawozdania Finansowe 0
za rok 2018 3517
za rok 2019 2427
za rok 2020 2506
za rok 2021 1457
Opinie RIO 21455
Wykaz mienia 10643
Podatki i opłaty 6974
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 814
Podatki i opłaty w roku 2012 5377
Podatki i opłaty w roku 2013 7513
Podatki i opłaty w roku 2014 4616
Podatki i opłaty w roku 2015 199
Podatki i opłaty w roku 2018 249
Podatki i opłaty w roku 2019 733
Oświadczenia majątkowe 120693
za 2013 rok 8787
za 2014 rok 13715
za 2015 rok 5571
Ochrona środowiska 28427
Decyzje środowiskowe 10
rok 2010 3885
rok 2011 2340
rok 2012 8530
rok 2013 4088
rok 2014 3286
rok 2015 12895
rok 2016 7249
System informacji o środowisku 172354
System informacji o środowisku - Archiwum 0
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 4726
Kontakty i współpraca 6364
Przynależność Gminy do związków i stowarzyszeń 3326
Współpraca z zagranicą 4669
Strategie, raporty, opracowania 27979
Raport o stanie Gminy Lubawa 1588
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 15313
Narodowe Spisy Powszechne 1
Powszechny Spis Rolny 2020 2391
Narodowy Spis Powszechny 2021 1769
Wybory i Referenda 6214
Elektroniczne Usługi Wyborcze 525
Wybory 2009 1321
Do Parlamentu Europejskiego 1113
Wybory 2010 13492
Na Prezydenta RP 11543
Do Sejmiku Województwa 4796
Do Rady Powiatu 4716
Do Rady Gminy 8070
Na Wójta Gminy 3826
Wybory 2011 4194
Do Sejmu i Senatu RP 11233
Wybory 2014 1724
Do Parlamentu Europejskiego 9544
Do Samorządu 16289
do Rady Gminy 2313
na Wójta Gminy 2258
do Rady Powiatu 1395
do Sejmiku Województwa 1398
Wybory 2015 911
Referendum 6104
Na Prezydenta RP 9305
Do Sejmu i Senatu RP 9272
Wybory 2018 1686
Do Samorządu 3875
Komitety Wyborcze 1241
Zasady zgłaszania kandydatów na Radnych 757
Zasady zgłaszania kandydatów na Wójta 717
Wyborcy niepełnosprawni 1105
Gminna Komisja Wyborcza 4320
Obwodowe Komisje Wyborcze 2572
Wybory 2019 861
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1982
Wyborcy niepełnosprawni 1132
Obwodowe Komisje Wyborcze 1606
Wybory ławników 1696
Wybory do Izb Rolniczych 624
Wybory do Sejmu i Senatu RP 4101
Wyborcy niepełnosprawni 666
Obwodowe Komisje Wyborcze 1316
Uzupełniające do Samorządu 4807
Komitety Wyborcze 760
Gminna Komisja Wyborcza 3042
Wybory 2020 1
Prezydenta RP 5353
Obwodowe Komisje Wyborcze 2287
Wyborcy niepełnosprawni 2026
Głosowanie korespondencyjne 852
Informacje i ogłoszenia 55601
Sesja OnLine 0
Oświata 4232
Zwrotu podatku akcyzowego 1726
Zwrotu podatku akcyzowego 2009 2525
Zwrotu podatku akcyzowego 2010 2168
Zwrotu podatku akcyzowego 2012 1896
Zwrotu podatku akcyzowego 2013 2401
Zwrotu podatku akcyzowego 2014 1829
Ogłoszenia o Sesji Rady Gminy Lubawa 356
rok 2013 5755
rok 2014 5884
rok 2015 2976
rok 2016 5753
rok 2017 3669
rok 2018 2913
rok 2019 1736
rok 2020 1742
rok 2021 3690
rok 2022 1208
Sprawozdania 1016
rok 2012 1643
rok 2013 1688
rok 2014 1815
rok 2015 1656
rok 2016 1576
rok 2017 1027
rok 2018 531
rok 2019 401
rok 2020 387
rok 2021 364
rok 2022 252
Obwieszczenia 265
rok 2019 646
rok 2021 213
Obwieszczenia Wójta Gminy 27352
Obwieszczenia i Komunikaty Wojewody 1222
rok 2012 696
rok 2013 634
rok 2014 649
rok 2015 703
rok 2021 275
rok 2022 315
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 2218
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Lubawa 2323
Statystyka w gminie 8078
Rolnictwo 0
Realizacja procedury związanej z uruchamianiem kredytów klęskowych 4495
Konopie przemysłowe 413
Informacje o afrykańskim pomorze świń (ASF) 395
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 184
Decyzje o warunkach zabudowy 2012 4778
Ochrona danych osobowych 3006
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 250
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 577
Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 195
Polowania 341
Informacje nieudostępniane 8186
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 5964
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 4859

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3088
Statystyka 6359
Rejestr zmian 487722
Redakcja Biuletunu 5652
Mapa serwisu 5223
O Biuletynie 6870

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 80741
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13468
Deklaracja Dostępności 2880