ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Urząd Stanu Cywilnego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. przyjmowanie oświadczeń o: 
    - wstąpieniu w związek małżeński, 
    - braku okoliczności wyłączającej zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, 
    - stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa, 
    - wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, 
    - wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa, 
    - powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, 
    - uznaniu dziecka, 
    - uznaniu dziecka w przypadku grożącego niebezpieczeństwa, 
    - nadaniu dziecku nazwiska męża matki, 
    - wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
2. powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,
3. ustanowienie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,
4. składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych,
5. udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji,
6. przyjmowanie obwieszczeń i ich wywieszanie,
7. wykonywanie innych zadań i czynności wynikających z przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz przepisów „Prawa o Aktach Stanu Cywilnego”,
8. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne),
9. zgłaszanie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych,
10. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
11. rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
12. sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
13. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
14. orzekanie w sprawach zmiany imion i nazwisk.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bach Henryk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przykłota Krystyna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-01 17:11:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-01 17:11:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-01 19:11:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4559 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »