ˆ

Oświadczenia majątkowe

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Dodano Grupa Rok Imię, nazwisko, stanowisko Załącznik
Lp: 1
Dodano
2022-04-29 12:40:24
Grupa
Dyrektorzy szkół
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Marek Józefowicz
Dyrektor
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2021 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rożentalu Marek Józefowicz (PDF, 645.9 KiB)
Lp: 2
Dodano
2022-04-29 12:39:14
Grupa
Kierownictwo Jednostek Organizacyjnych
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Adam Marchlewski
Prezes Zarządu
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2021 - osoba zarządzająca gminną osobą prawną -Adam Marchlewski (PDF, 593.5 KiB)
Lp: 3
Dodano
2022-04-29 12:00:24
Grupa
Kierownictwo Urzędu
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Jędrychowska
Skarbnik
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2021 - Skarbnik Gminy Anna Jędrychowska (PDF, 835.6 KiB)
Lp: 4
Dodano
2022-04-29 10:38:33
Grupa
Kierownictwo Urzędu
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Adam Roznerski
Sekretarz
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2021 - Sekretarz Gminy Adam Roznerski (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 5
Dodano
2022-04-29 09:07:36
Grupa
Dyrektorzy szkół
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Sławomir Szczawiński
Dyrektor
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2021 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabowie-Wałdykach Sławomir Szczawiński (PDF, 1.2 MiB)
Lp: 6
Dodano
2022-04-29 08:34:14
Grupa
Dyrektorzy szkół
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Lucyna Jabłońska
Dyrektor
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2021 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuszewie Lucyna Jabłońska (PDF, 836.1 KiB)
Lp: 7
Dodano
2022-04-28 13:55:54
Grupa
Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i Pracownicy
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Agnieszka Miesikowska
Kierownik
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2021 - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa - Agnieszka Miesikowska (PDF, 892.6 KiB)
Lp: 8
Dodano
2022-04-28 09:31:28
Grupa
Dyrektorzy szkół
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Kamila Kądziela
Dyrektor
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2021 - Po. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kazanicach Kamila Kądziela (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 9
Dodano
2022-04-28 08:51:13
Grupa
Dyrektorzy szkół
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Hanna Ewertowska
Dyrektor
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2021 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sampławie Hanna Ewertowska (PDF, 1000 KiB)
Lp: 10
Dodano
2022-04-28 08:46:41
Grupa
Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i Pracownicy
Rok
2021
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Żuralska
Wydający decyzje admin.
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2021 - Pracownik wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta Anna Żuralska (PDF, 712.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji