ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestry

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Rejestr uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta
2. Rejestr wniosków i interpelacji radnych.
Dostępne - stanowisko d/s Obsługi Rady Gminy jej Organów i Urzędu
 
3. Rejestr aktów wewnętrznych
4. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.
Dostępne - stanowisko d/s Kadrowych i Obsługi Sekretariatu
 
5. Rejestr zamówień publicznych.
Dostępny - stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Pomocowych
 
6. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
7. Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy.
Dostępne - stanowisko ds. Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Architektury
 
8. Rejestr i spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji niearchiwalnej i zlikwidowanych jednostek organizacyjnych. Dostępne - stanowisko d/s Działalności Gospodarczej i Kulturalnej
 
Dane z w/w rejestrów udostępniane są na wniosek w sposób i formie zgodnej z wnioskiem. Ponadto rejestry można przeglądać w Urzędzie Gminy i Gminnym Zespole Oświaty.
 
9. Stały rejestr wyborców - dane z rejestru udostępnia się do wglądu w Urzędzie Gminy lub na wniosek
10. Rejestr skarg i wniosków - skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska /nazwy/ oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Dane z rejestru skarg i wniosków udostępnia się podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

11 Rejestr instytucji kultury

Gmina Lubawa prowadzi rejestr instytucji kultury, dla których jest organizatorem.

Obecnie w rejestrze zarejestrowano:
1.Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
- otwarty dostęp do zawartości rejestru – w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora
- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej – na wniosek

Odpis z rejestru instytucji kultury udostępnia się w postaci pełnej lub skróconej.
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bielicki Marcin
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pawłowski Jan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-09 13:03:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Zieliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-09 13:03:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Szymon Szauer
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-01 11:05:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9171 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Archiwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy określa zarządzenie Wójta Gminy Lubawa z dnia 00 ????? 2000r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego.

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego określa między innymi, zasady udostępnienia dokumentacji z archiwum. Zgodnie z jej regulacjami korzystania z dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym odbywa się następująco:
- udostępnienie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej następuje dla celów służbowym, tj. dla potrzeb jednostki organizacyjnej, na żądanie organów kontrolnych oraz do celów naukowo-badawczych.
- udostępnianie dokumentacji dla celów naukowo-badawczych odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
- korzystanie z zasobów archiwum odbywa się na miejscu

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika urzędu akta mogą być wypożyczone poza lokal archiwum zakładowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bielicki Marcin
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pawłowski Jan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-09 13:06:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-09 13:06:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-09 15:06:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9092 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »