ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 717/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu
Nr aktu prawnego
717/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 716/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Bp. Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach
Nr aktu prawnego
716/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 713/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do przeprowadzenia kontroli w Rodzinnym Domu Pomocy "Leoniszki" w Samborowie
Nr aktu prawnego
713/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/292/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubawa za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XLV/292/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/291/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XLV/291/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/290/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2023-2032
Nr aktu prawnego
XLV/290/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/289/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lubawa z tytułu z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLV/289/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/288/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLV/288/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/287/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubawa wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XLV/287/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 712/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie i osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku
Nr aktu prawnego
712/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji