ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/201/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
XXIX/201/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/200/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nr aktu prawnego
XXIX/200/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/199/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
XXIX/199/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/198/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
XXIX/198/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/197/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubawa na lata 2021-2036”
Nr aktu prawnego
XXIX/197/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/196/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubawa na lata 2021-2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Nr aktu prawnego
XXIX/196/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/195/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
XXIX/195/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/194/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXIX/194/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/193/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029
Nr aktu prawnego
XXIX/193/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 513/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 497/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 6 grudnia 20241 roku w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
513/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji