ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/263/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLI/263/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/262/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
Nr aktu prawnego
XLI/262/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/261/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
XLI/261/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/260/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubawa na lata 2023 – 2027
Nr aktu prawnego
XLI/260/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/259/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubawa na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLI/259/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/258/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego
Nr aktu prawnego
XLI/258/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/257/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XLI/257/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/256/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2023-2032
Nr aktu prawnego
XLI/256/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 683/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki a 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
683/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 682/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia w 2023 r. rocznego planu kontroli zarządczej zewnętrznej w gminnych jednostkach organizacyjnych
Nr aktu prawnego
682/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji