ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 712/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie i osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku
Nr aktu prawnego
712/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 711/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Lubawa do wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis
Nr aktu prawnego
711/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 710/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Lubawa do wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis
Nr aktu prawnego
710/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 709/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 18 maja 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 705/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
709/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 708/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Lubawa za 2022 rok
Nr aktu prawnego
708/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 707/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu na terenie Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
707/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 706/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
706/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 705/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
705/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 704/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
Nr aktu prawnego
704/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 703/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym
Nr aktu prawnego
703/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji