ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 512/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
512/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 510/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 stycznia 2009 roku o finansach publicznych
Nr aktu prawnego
510/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 509/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w Urzędzie Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
509/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 508/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Nr aktu prawnego
508/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 507/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
507/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 506/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
506/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 505/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do wydawania zaświadczeń a także do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Nr aktu prawnego
505/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 504/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do wydawania zaświadczeń a także do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Nr aktu prawnego
504/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 503/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do wydawania zaświadczeń a także do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Nr aktu prawnego
503/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 502/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia terminów dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 roku za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
502/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji