ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 523/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego
Nr aktu prawnego
523/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 522/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego
Nr aktu prawnego
522/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 521/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego
Nr aktu prawnego
521/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 520/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego
Nr aktu prawnego
520/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 519/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie stosowania podpisu mechanicznie odtwarzanego lub nadruku imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym zamiast podpisu własnoręcznego na decyzjach w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzanych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego
Nr aktu prawnego
519/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 518/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Nr aktu prawnego
518/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzanie Nr 517/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029
Nr aktu prawnego
517/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 516/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
516/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 515/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia opłat niezależnych od właściciela wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Nr aktu prawnego
515/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 513/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 497/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 6 grudnia 20241 roku w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
513/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji