ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Lubawa 56
Dane podstawowe 37728
Dni i godziny otwarcia 6192
Dni i godziny przyjęć interesantów 5894
Statut Gminy 5627
Regulamin organizacyjny 7292
Kierownictwo urzędu 7424
Wójt 3642
Zastępca Wójta 3275
Skarbnik 3393
Sekretarz 3120
Referaty i Jednoosobowe stanowiska pracy 8069
Referat Organizacyjno-Oświatowy 3868
Referat Finansowo-Oświatowy 3135
Referat Finansowo-Podatkowy 3494
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych 5356
Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw: 7678
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 3372
Urząd Stanu Cywilnego 5358
Petycje i interpelacje 2206
Petycje 2159
Interpelacje 69
Kontakt 58029
Organy Gminy 16845
Wójt 6685
Rada Gminy 5485
Skład Rady Gminy 6122
Komisje Rady Gminy 4637
Plany pracy Rady 2447
Jednostki Pomocnicze Gminy 16542
Jednostki organizacyjne 14428
Jednostki budżetowe 25837
Zakłady budżetowe 5173
Posiadające osobowość prawną 5162
Zamówienia Publiczne, Przetargi, Konkursy 79681
Zamówienia publiczne 176054
Zamówienia poniżej 130.000 zł netto 57695
Przetargi 82629
Archiwum - Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 2117
Ogłoszenia 5795
Rozstrzygnięcia 2867
Wykazy 7734
Ogłoszenia konkursów 13
Ogłoszenia 248256
Rozstrzygnięcia 10111
Sprzedaż ruchomości 5051
Ogłoszenia o naborze 46354
Procedury załatwiania spraw 89757
Według spraw 100993
Według referatów 57968
Akty prawne 582911
Uchwały Rady Gminy 400596
Zarządzenia Wójta 410911
Konsultacje 172528
Zarządzenia Kierownika Urzędu 148165
Majątek i finanse 9858
Budżet Gminy 49684
Zmiany w budżecie 75764
Sprawozdania z wykonania budżetu 14697
Sprawozdania Finansowe 0
za rok 2018 2162
za rok 2019 1356
za rok 2020 1270
Opinie RIO 18988
Wykaz mienia 9789
Podatki i opłaty 6755
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 468
Podatki i opłaty w roku 2012 4831
Podatki i opłaty w roku 2013 6755
Podatki i opłaty w roku 2014 4419
Podatki i opłaty w roku 2015 119
Podatki i opłaty w roku 2018 156
Podatki i opłaty w roku 2019 511
Oświadczenia majątkowe 94524
za 2013 rok 7879
za 2014 rok 11886
za 2015 rok 5313
Ochrona środowiska 26585
Decyzje środowiskowe 10
rok 2010 3340
rok 2011 2046
rok 2012 7115
rok 2013 3531
rok 2014 2866
rok 2015 10467
rok 2016 6592
System informacji o środowisku 140943
System informacji o środowisku - Archiwum 0
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 4114
Kontakty i współpraca 6225
Przynależność Gminy do związków i stowarzyszeń 3117
Współpraca z zagranicą 4268
Strategie, raporty, opracowania 25792
Raport o stanie Gminy Lubawa 770
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 14305
Narodowe Spisy Powszechne 1
Powszechny Spis Rolny 2020 1413
Narodowy Spis Powszechny 2021 970
Wybory i Referenda 6119
Elektroniczne Usługi Wyborcze 320
Wybory 2009 1272
Do Parlamentu Europejskiego 1065
Wybory 2010 11926
Na Prezydenta RP 10432
Do Sejmiku Województwa 4317
Do Rady Powiatu 4305
Do Rady Gminy 7293
Na Wójta Gminy 3525
Wybory 2011 4149
Do Sejmu i Senatu RP 9675
Wybory 2014 1674
Do Parlamentu Europejskiego 8412
Do Samorządu 14272
do Rady Gminy 2130
na Wójta Gminy 2087
do Rady Powiatu 1318
do Sejmiku Województwa 1322
Wybory 2015 863
Referendum 5245
Na Prezydenta RP 8041
Do Sejmu i Senatu RP 8000
Wybory 2018 1596
Do Samorządu 2569
Komitety Wyborcze 870
Zasady zgłaszania kandydatów na Radnych 569
Zasady zgłaszania kandydatów na Wójta 526
Wyborcy niepełnosprawni 703
Gminna Komisja Wyborcza 2713
Obwodowe Komisje Wyborcze 1779
Wybory 2019 861
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1204
Wyborcy niepełnosprawni 677
Obwodowe Komisje Wyborcze 1009
Wybory ławników 980
Wybory do Izb Rolniczych 358
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2629
Wyborcy niepełnosprawni 385
Obwodowe Komisje Wyborcze 810
Uzupełniające do Samorządu 3065
Komitety Wyborcze 471
Gminna Komisja Wyborcza 1919
Wybory 2020 1
Prezydenta RP 3144
Obwodowe Komisje Wyborcze 1467
Wyborcy niepełnosprawni 1180
Głosowanie korespondencyjne 492
Informacje i ogłoszenia 51929
Sesja OnLine 0
Oświata 2489
Zwrotu podatku akcyzowego 1662
Zwrotu podatku akcyzowego 2009 2377
Zwrotu podatku akcyzowego 2010 2028
Zwrotu podatku akcyzowego 2012 1758
Zwrotu podatku akcyzowego 2013 2214
Zwrotu podatku akcyzowego 2014 1675
Ogłoszenia o Sesji Rady Gminy Lubawa 356
rok 2013 4983
rok 2014 4854
rok 2015 2590
rok 2016 5048
rok 2017 3057
rok 2018 2056
rok 2019 1197
rok 2020 1076
rok 2021 2107
rok 2022 416
Sprawozdania 953
rok 2012 1472
rok 2013 1536
rok 2014 1612
rok 2015 1482
rok 2016 1411
rok 2017 872
rok 2018 383
rok 2019 243
rok 2020 217
rok 2021 206
rok 2022 31
Obwieszczenia 207
rok 2019 396
rok 2021 152
Obwieszczenia Wójta Gminy 24185
Obwieszczenia i Komunikaty Wojewody 1157
rok 2012 656
rok 2013 593
rok 2014 609
rok 2015 663
rok 2021 153
rok 2022 153
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 2211
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Lubawa 2089
Statystyka w gminie 6948
Rolnictwo 0
Realizacja procedury związanej z uruchamianiem kredytów klęskowych 4049
Konopie przemysłowe 245
Informacje o afrykańskim pomorze świń (ASF) 226
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 106
Decyzje o warunkach zabudowy 2012 4382
Ochrona danych osobowych 1888
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 189
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 395
Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 143
Informacje nieudostępniane 7640
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 5556
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 4076

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2895
Statystyka 6162
Rejestr zmian 460176
Redakcja Biuletunu 5443
Mapa serwisu 5096
O Biuletynie 6574

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 80277
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12083
Deklaracja Dostępności 1626
« powrót do poprzedniej strony