ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Lubawa 56
Dane podstawowe 40436
Dni i godziny otwarcia 6496
Dni i godziny przyjęć interesantów 6403
Statut Gminy 6123
Regulamin organizacyjny 8127
Kierownictwo urzędu 7992
Wójt 3876
Zastępca Wójta 3474
Skarbnik 3596
Sekretarz 3376
Referaty i Jednoosobowe stanowiska pracy 8503
Referat Organizacyjno-Oświatowy 4143
Referat Finansowo-Oświatowy 3416
Referat Finansowo-Podatkowy 3752
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych 5887
Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw: 8340
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 3573
Urząd Stanu Cywilnego 5565
Petycje i interpelacje 2523
Petycje 3741
Interpelacje 119
Kontakt 63876
Organy Gminy 17506
Wójt 7093
Rada Gminy 5863
Skład Rady Gminy 6641
Komisje Rady Gminy 5091
Plany pracy Rady 4011
Jednostki Pomocnicze Gminy 18036
Jednostki organizacyjne 15083
Jednostki budżetowe 28009
Zakłady budżetowe 5456
Posiadające osobowość prawną 5671
Zamówienia Publiczne, Przetargi, Konkursy 80592
Zamówienia publiczne 200704
Zamówienia poniżej 130.000 zł netto 62253
Przetargi 90463
Archiwum - Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 2218
Ogłoszenia 6258
Rozstrzygnięcia 3095
Wykazy 8387
Ogłoszenia konkursów 13
Ogłoszenia 257969
Rozstrzygnięcia 10737
Sprzedaż ruchomości 6002
Ogłoszenia o naborze 48391
Procedury załatwiania spraw 106089
Według spraw 117878
Według referatów 69611
Akty prawne 700488
Uchwały Rady Gminy 510689
Zarządzenia Wójta 508867
Konsultacje 250037
Zarządzenia Kierownika Urzędu 224426
Majątek i finanse 10126
Budżet Gminy 55697
Zmiany w budżecie 89164
Sprawozdania z wykonania budżetu 17278
Sprawozdania Finansowe 0
za rok 2018 3516
za rok 2019 2427
za rok 2020 2505
za rok 2021 1457
Opinie RIO 21455
Wykaz mienia 10642
Podatki i opłaty 6972
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 813
Podatki i opłaty w roku 2012 5377
Podatki i opłaty w roku 2013 7512
Podatki i opłaty w roku 2014 4616
Podatki i opłaty w roku 2015 199
Podatki i opłaty w roku 2018 247
Podatki i opłaty w roku 2019 733
Oświadczenia majątkowe 120600
za 2013 rok 8785
za 2014 rok 13715
za 2015 rok 5570
Ochrona środowiska 28424
Decyzje środowiskowe 10
rok 2010 3884
rok 2011 2340
rok 2012 8529
rok 2013 4087
rok 2014 3286
rok 2015 12893
rok 2016 7248
System informacji o środowisku 172331
System informacji o środowisku - Archiwum 0
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 4725
Kontakty i współpraca 6363
Przynależność Gminy do związków i stowarzyszeń 3326
Współpraca z zagranicą 4669
Strategie, raporty, opracowania 27975
Raport o stanie Gminy Lubawa 1588
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 15310
Narodowe Spisy Powszechne 1
Powszechny Spis Rolny 2020 2391
Narodowy Spis Powszechny 2021 1769
Wybory i Referenda 6213
Elektroniczne Usługi Wyborcze 525
Wybory 2009 1321
Do Parlamentu Europejskiego 1113
Wybory 2010 13491
Na Prezydenta RP 11543
Do Sejmiku Województwa 4796
Do Rady Powiatu 4716
Do Rady Gminy 8070
Na Wójta Gminy 3826
Wybory 2011 4194
Do Sejmu i Senatu RP 11233
Wybory 2014 1723
Do Parlamentu Europejskiego 9543
Do Samorządu 16289
do Rady Gminy 2313
na Wójta Gminy 2258
do Rady Powiatu 1395
do Sejmiku Województwa 1398
Wybory 2015 911
Referendum 6104
Na Prezydenta RP 9305
Do Sejmu i Senatu RP 9272
Wybory 2018 1685
Do Samorządu 3875
Komitety Wyborcze 1241
Zasady zgłaszania kandydatów na Radnych 757
Zasady zgłaszania kandydatów na Wójta 717
Wyborcy niepełnosprawni 1105
Gminna Komisja Wyborcza 4319
Obwodowe Komisje Wyborcze 2572
Wybory 2019 861
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1981
Wyborcy niepełnosprawni 1132
Obwodowe Komisje Wyborcze 1606
Wybory ławników 1696
Wybory do Izb Rolniczych 624
Wybory do Sejmu i Senatu RP 4101
Wyborcy niepełnosprawni 666
Obwodowe Komisje Wyborcze 1316
Uzupełniające do Samorządu 4806
Komitety Wyborcze 760
Gminna Komisja Wyborcza 3041
Wybory 2020 1
Prezydenta RP 5352
Obwodowe Komisje Wyborcze 2287
Wyborcy niepełnosprawni 2026
Głosowanie korespondencyjne 852
Informacje i ogłoszenia 55600
Sesja OnLine 0
Oświata 4232
Zwrotu podatku akcyzowego 1726
Zwrotu podatku akcyzowego 2009 2525
Zwrotu podatku akcyzowego 2010 2168
Zwrotu podatku akcyzowego 2012 1896
Zwrotu podatku akcyzowego 2013 2401
Zwrotu podatku akcyzowego 2014 1829
Ogłoszenia o Sesji Rady Gminy Lubawa 356
rok 2013 5755
rok 2014 5883
rok 2015 2975
rok 2016 5752
rok 2017 3669
rok 2018 2912
rok 2019 1736
rok 2020 1742
rok 2021 3689
rok 2022 1205
Sprawozdania 1015
rok 2012 1642
rok 2013 1688
rok 2014 1815
rok 2015 1656
rok 2016 1575
rok 2017 1026
rok 2018 531
rok 2019 401
rok 2020 387
rok 2021 364
rok 2022 252
Obwieszczenia 265
rok 2019 646
rok 2021 213
Obwieszczenia Wójta Gminy 27341
Obwieszczenia i Komunikaty Wojewody 1222
rok 2012 696
rok 2013 634
rok 2014 649
rok 2015 703
rok 2021 275
rok 2022 314
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 2218
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Lubawa 2323
Statystyka w gminie 8077
Rolnictwo 0
Realizacja procedury związanej z uruchamianiem kredytów klęskowych 4494
Konopie przemysłowe 413
Informacje o afrykańskim pomorze świń (ASF) 395
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 183
Decyzje o warunkach zabudowy 2012 4778
Ochrona danych osobowych 3006
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 250
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 577
Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 195
Polowania 341
Informacje nieudostępniane 8185
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 5964
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 4858

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3088
Statystyka 6358
Rejestr zmian 487706
Redakcja Biuletunu 5652
Mapa serwisu 5223
O Biuletynie 6868

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 80741
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13468
Deklaracja Dostępności 2879
« powrót do poprzedniej strony