ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Lubawa 59
Dane podstawowe 45625
Dni i godziny otwarcia 7294
Dni i godziny przyjęć interesantów 7499
Statut Gminy 7250
Regulamin organizacyjny 9818
Kierownictwo urzędu 9195
Wójt 4449
Zastępca Wójta 3915
Skarbnik 4065
Sekretarz 3888
Referaty i Jednoosobowe stanowiska pracy 9532
Referat Organizacyjno-Oświatowy 4721
Referat Finansowo-Oświatowy 3962
Referat Finansowo-Podatkowy 4276
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych 6780
Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw: 9891
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 3984
Urząd Stanu Cywilnego 5990
Petycje i interpelacje 3207
Petycje 8381
Interpelacje 228
Kontakt 78634
Organy Gminy 18919
Wójt 7968
Rada Gminy 6654
Skład Rady Gminy 7809
Komisje Rady Gminy 6238
Plany pracy Rady 7410
Jednostki Pomocnicze Gminy 21409
Jednostki organizacyjne 16413
Jednostki budżetowe 32644
Zakłady budżetowe 6075
Posiadające osobowość prawną 6743
Zamówienia Publiczne, Przetargi, Konkursy 82416
Zamówienia publiczne 248677
Zamówienia poniżej 130.000 zł netto 75578
Przetargi 107767
Archiwum - Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 2409
Ogłoszenia 7262
Rozstrzygnięcia 3616
Wykazy 10998
Ogłoszenia konkursów 13
Ogłoszenia 271131
Rozstrzygnięcia 12418
Sprzedaż ruchomości 8276
Ogłoszenia o naborze 53017
Procedury załatwiania spraw 141563
Według spraw 156413
Według referatów 96825
Akty prawne 1000818
Uchwały Rady Gminy 776652
Zarządzenia Wójta 770635
Konsultacje 462126
Zarządzenia Kierownika Urzędu 434541
Majątek i finanse 10613
Budżet Gminy 69561
Zmiany w budżecie 124490
Sprawozdania finansowe 51
za rok 2018 6457
za rok 2019 4717
za rok 2020 4729
za rok 2021 4191
za rok 2022 651
Sprawozdania z wykonania budżetu 23499
Opinie RIO 26806
Podatki i opłaty 7405
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1491
Podatki i opłaty w roku 2012 6394
Podatki i opłaty w roku 2013 9226
Podatki i opłaty w roku 2014 5068
Podatki i opłaty w roku 2015 380
Podatki i opłaty w roku 2018 438
Podatki i opłaty w roku 2019 1218
Oświadczenia majątkowe 187731
za 2013 rok 10882
za 2014 rok 17544
za 2015 rok 6089
Ochrona środowiska 33440
Decyzje środowiskowe 10
rok 2010 4981
rok 2011 2957
rok 2012 11498
rok 2013 5255
rok 2014 4229
rok 2015 18103
rok 2016 8675
System informacji o środowisku 241065
System informacji o środowisku - Archiwum 0
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 6143
Kontakty i współpraca 6685
Przynależność Gminy do związków i stowarzyszeń 3824
Współpraca z zagranicą 5428
Strategie, raporty, opracowania 33580
Raport o stanie Gminy Lubawa 3189
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 17749
Narodowe Spisy Powszechne 1
Powszechny Spis Rolny 2020 4485
Narodowy Spis Powszechny 2021 3445
Wybory i Referenda 6475
Elektroniczne Usługi Wyborcze 1022
Postanowienia Komisarza 145
Wybory 2009 1444
Do Parlamentu Europejskiego 1225
Wybory 2010 16962
Na Prezydenta RP 13928
Do Sejmiku Województwa 5864
Do Rady Powiatu 5685
Do Rady Gminy 9696
Na Wójta Gminy 4466
Wybory 2011 4313
Do Sejmu i Senatu RP 14572
Wybory 2014 1844
Do Parlamentu Europejskiego 11907
Do Samorządu 20879
do Rady Gminy 2749
na Wójta Gminy 2689
do Rady Powiatu 1574
do Sejmiku Województwa 1575
Wybory 2015 1034
Referendum 7913
Na Prezydenta RP 11901
Do Sejmu i Senatu RP 11975
Wybory 2018 2080
Do Samorządu 6728
Komitety Wyborcze 2063
Zasady zgłaszania kandydatów na Radnych 1197
Zasady zgłaszania kandydatów na Wójta 1166
Wyborcy niepełnosprawni 2129
Gminna Komisja Wyborcza 8093
Obwodowe Komisje Wyborcze 4394
Wybory 2019 861
Wybory do Parlamentu Europejskiego 3572
Wyborcy niepełnosprawni 2169
Obwodowe Komisje Wyborcze 2816
Wybory ławników 3448
Wybory do Izb Rolniczych 1302
Wybory do Sejmu i Senatu RP 7542
Wyborcy niepełnosprawni 1306
Obwodowe Komisje Wyborcze 2335
Uzupełniające do Samorządu 8881
Komitety Wyborcze 1354
Gminna Komisja Wyborcza 5406
Wybory 2020 1
Prezydenta RP 10306
Obwodowe Komisje Wyborcze 4080
Wyborcy niepełnosprawni 3934
Głosowanie korespondencyjne 1676
Wybory 2023 25
Wybory do Izb Rolniczych 84
Wybory ławników 58
Informacje i ogłoszenia 66227
Sesja OnLine 0
Działalność lobbingowa 230
Oświata 8185
Zwrotu podatku akcyzowego 1841
Zwrotu podatku akcyzowego 2009 2916
Zwrotu podatku akcyzowego 2010 2489
Zwrotu podatku akcyzowego 2012 2201
Zwrotu podatku akcyzowego 2013 2795
Zwrotu podatku akcyzowego 2014 2141
Ogłoszenia o Sesji Rady Gminy Lubawa 356
rok 2013 7196
rok 2014 7847
rok 2015 3719
rok 2016 7189
rok 2017 5057
rok 2018 4584
rok 2019 2843
rok 2020 2996
rok 2021 7483
rok 2022 3375
rok 2023 481
Sprawozdania 1146
rok 2012 2021
rok 2013 2041
rok 2014 2298
rok 2015 2075
rok 2016 2014
rok 2017 1388
rok 2018 948
rok 2019 731
rok 2020 753
rok 2021 767
rok 2022 674
rok 2023 87
Obwieszczenia 425
rok 2019 1163
rok 2021 324
Obwieszczenia Wójta Gminy 39106
Obwieszczenia i Komunikaty Wojewody 1401
rok 2012 793
rok 2013 728
rok 2014 744
rok 2015 793
rok 2021 500
rok 2022 607
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 2286
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Lubawa 2805
Statystyka w gminie 10731
Rolnictwo 0
Realizacja procedury związanej z uruchamianiem kredytów klęskowych 5523
Konopie przemysłowe 834
Informacje o afrykańskim pomorze świń (ASF) 805
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 375
Decyzje o warunkach zabudowy 2012 5697
Ochrona danych osobowych 5546
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 395
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1020
Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 308
Polowania 1106
Informacje nieudostępniane 9422
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 6947
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 6524

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3300
Statystyka 6711
Rejestr zmian 669487
Redakcja Biuletunu 6069
Mapa serwisu 5523
O Biuletynie 7545

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 82183
Zakup preferencyjny paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 4774
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 16433
Deklaracja Dostępności 5337
« powrót do poprzedniej strony