ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Lubawa 65
Dane podstawowe 50815
Dni i godziny otwarcia 8073
Dni i godziny przyjęć interesantów 8461
Statut Gminy 8507
Regulamin organizacyjny 11265
Kierownictwo urzędu 11120
Wójt 4950
Zastępca Wójta 4270
Skarbnik 4454
Sekretarz 4342
Referaty i Jednoosobowe stanowiska pracy 10522
Referat Organizacyjno-Oświatowy 5317
Referat Finansowo-Oświatowy 4439
Referat Finansowo-Podatkowy 4839
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych 7815
Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw: 11009
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 4366
Urząd Stanu Cywilnego 6407
Petycje i interpelacje 3730
Petycje 12285
Interpelacje 314
Kontakt 90449
Organy Gminy 20255
Wójt 8589
Rada Gminy 7292
Skład Rady Gminy 8930
Komisje Rady Gminy 7216
Plany pracy Rady 11231
Jednostki Pomocnicze Gminy 25199
Jednostki organizacyjne 17552
Jednostki budżetowe 36903
Zakłady budżetowe 6676
Posiadające osobowość prawną 7808
Zamówienia Publiczne, Przetargi, Konkursy 84806
Zamówienia publiczne 299965
Zamówienia poniżej 130.000 zł netto 87740
Przetargi 124975
Archiwum - Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 2625
Ogłoszenia 8251
Rozstrzygnięcia 4101
Wykazy 12300
Ogłoszenia konkursów 13
Ogłoszenia 277920
Rozstrzygnięcia 14182
Sprzedaż ruchomości 10647
Ogłoszenia o naborze 59404
Procedury załatwiania spraw 179483
Według spraw 197966
Według referatów 130926
Akty prawne 1235354
Uchwały Rady Gminy 984989
Zarządzenia Wójta 975118
Konsultacje 599034
Zarządzenia Kierownika Urzędu 573233
Majątek i finanse 11167
Budżet Gminy 82403
Zmiany w budżecie 152301
Sprawozdania finansowe 204
za rok 2018 8406
za rok 2019 6531
za rok 2020 6580
za rok 2021 6277
za rok 2022 2825
Sprawozdania z wykonania budżetu 29116
Opinie RIO 31073
Podatki i opłaty 7965
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 2028
Podatki i opłaty w roku 2012 7430
Podatki i opłaty w roku 2013 10524
Podatki i opłaty w roku 2014 5555
Podatki i opłaty w roku 2015 524
Podatki i opłaty w roku 2018 589
Podatki i opłaty w roku 2019 1588
Oświadczenia majątkowe 241500
za 2013 rok 12478
za 2014 rok 20916
za 2015 rok 6596
Ochrona środowiska 37511
Decyzje środowiskowe 10
rok 2010 6126
rok 2011 3596
rok 2012 14511
rok 2013 6356
rok 2014 5068
rok 2015 23113
rok 2016 9824
System informacji o środowisku 306529
System informacji o środowisku - Archiwum 0
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 7326
Kontakty i współpraca 7080
Przynależność Gminy do związków i stowarzyszeń 4225
Współpraca z zagranicą 6095
Strategie, raporty, opracowania 39402
Raport o stanie Gminy Lubawa 4719
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 19870
Narodowe Spisy Powszechne 1
Powszechny Spis Rolny 2020 5945
Narodowy Spis Powszechny 2021 4746
Wybory i Referenda 8558
Elektroniczne Usługi Wyborcze 1432
Postanowienia Komisarza 902
Wybory 2009 1570
Do Parlamentu Europejskiego 1322
Wybory 2010 20115
Na Prezydenta RP 15661
Do Sejmiku Województwa 6767
Do Rady Powiatu 6349
Do Rady Gminy 11120
Na Wójta Gminy 5020
Wybory 2011 4428
Do Sejmu i Senatu RP 17465
Wybory 2014 1974
Do Parlamentu Europejskiego 13897
Do Samorządu 24411
do Rady Gminy 3197
na Wójta Gminy 3012
do Rady Powiatu 1743
do Sejmiku Województwa 1737
Wybory 2015 1165
Referendum 9217
Na Prezydenta RP 14115
Do Sejmu i Senatu RP 14091
Wybory 2018 2702
Do Samorządu 8997
Komitety Wyborcze 2725
Zasady zgłaszania kandydatów na Radnych 1545
Zasady zgłaszania kandydatów na Wójta 1643
Wyborcy niepełnosprawni 2915
Gminna Komisja Wyborcza 10938
Obwodowe Komisje Wyborcze 7051
Wybory 2019 861
Wybory do Parlamentu Europejskiego 4884
Wyborcy niepełnosprawni 2998
Obwodowe Komisje Wyborcze 3752
Wybory ławników 4797
Wybory do Izb Rolniczych 1807
Wybory do Sejmu i Senatu RP 9988
Wyborcy niepełnosprawni 1753
Obwodowe Komisje Wyborcze 3099
Uzupełniające do Samorządu 11833
Komitety Wyborcze 1905
Gminna Komisja Wyborcza 7387
Wybory 2020 1
Prezydenta RP 14345
Obwodowe Komisje Wyborcze 5939
Wyborcy niepełnosprawni 5670
Głosowanie korespondencyjne 2275
Wybory 2023 258
Wybory do Izb Rolniczych 2135
Wybory ławników 1380
Wybory parlamentarne i referendum 4142
Wybory 2024 78
Do Samorządu 1737
Komitety Wyborcze 231
Zasady zgłaszania kandydatów na Radnych 104
Zasady zgłaszania kandydatów na Wójta 79
Wyborcy niepełnosprawni 64
Gminna Komisja Wyborcza 613
Obwodowe Komisje Wyborcze 1005
Wybory do Parlamentu Europejskiego 67
Wyborcy niepełnosprawni 8
Obwodowe Komisje Wyborcze 40
Informacje i ogłoszenia 75225
Sesja OnLine 0
Działalność lobbingowa 803
Oświata 11334
Zwrotu podatku akcyzowego 1950
Zwrotu podatku akcyzowego 2009 3299
Zwrotu podatku akcyzowego 2010 2779
Zwrotu podatku akcyzowego 2012 2503
Zwrotu podatku akcyzowego 2013 3230
Zwrotu podatku akcyzowego 2014 2472
Ogłoszenia o Sesji Rady Gminy Lubawa 356
rok 2013 8672
rok 2014 9966
rok 2015 4480
rok 2016 8478
rok 2017 6226
rok 2018 6317
rok 2019 3825
rok 2020 4303
rok 2021 11485
rok 2022 4944
rok 2023 2143
rok 2024 79
Sprawozdania 1279
rok 2012 2339
rok 2013 2321
rok 2014 2743
rok 2015 2370
rok 2016 2317
rok 2017 1661
rok 2018 1195
rok 2019 1013
rok 2020 1071
rok 2021 1039
rok 2022 985
rok 2023 381
Obwieszczenia 640
rok 2019 1531
rok 2021 418
Obwieszczenia Wójta Gminy 50066
Obwieszczenia Starosty Powiatu Iławskiego 254
Obwieszczenia i Komunikaty Wojewody 1588
rok 2012 876
rok 2013 816
rok 2014 831
rok 2015 883
rok 2021 649
rok 2022 835
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 2330
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Lubawa 3223
Statystyka w gminie 12631
Rolnictwo 0
Realizacja procedury związanej z uruchamianiem kredytów klęskowych 6380
Konopie przemysłowe 1116
Informacje o afrykańskim pomorze świń (ASF) 1165
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 534
Szacowanie szkód w rolnictwie 1
Rok 2023 682
Decyzje o warunkach zabudowy 2012 6529
Ochrona danych osobowych 7804
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 563
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1335
Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 417
Polowania 2520
Ochrona zwierząt 11
Rok 2023 366
Zakup preferencyjny paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 784
Informacje nieudostępniane 10501
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 7746
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 7934

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3590
Statystyka 7160
Rejestr zmian 868435
Redakcja Biuletunu 6654
Mapa serwisu 5850
O Biuletynie 8223

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 84420
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18593
Deklaracja Dostępności 7111
« powrót do poprzedniej strony