ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Lubawa 69
Dane podstawowe 52070
Dni i godziny otwarcia 8328
Dni i godziny przyjęć interesantów 8739
Statut Gminy 8748
Regulamin organizacyjny 11607
Kierownictwo urzędu 11646
Wójt 5075
Zastępca Wójta 4353
Skarbnik 4538
Sekretarz 4457
Referaty i Jednoosobowe stanowiska pracy 10776
Referat Organizacyjno-Oświatowy 5421
Referat Finansowo-Oświatowy 4521
Referat Finansowo-Podatkowy 4932
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych 7939
Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw: 11255
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 4435
Urząd Stanu Cywilnego 6483
Petycje i interpelacje 3907
Petycje 13023
Interpelacje 351
Kontakt 93105
Organy Gminy 20780
Wójt 8752
Rada Gminy 7476
Skład Rady Gminy 9128
Komisje Rady Gminy 7434
Plany pracy Rady 11803
Jednostki Pomocnicze Gminy 26186
Jednostki organizacyjne 18152
Jednostki budżetowe 37387
Zakłady budżetowe 6770
Posiadające osobowość prawną 7945
Zamówienia Publiczne, Przetargi, Konkursy 85905
Zamówienia publiczne 310487
Zamówienia poniżej 130.000 zł netto 91501
Zamówienia Rządowy Program Ochrony Zabytków 671
Przetargi 128663
Archiwum - Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 2688
Ogłoszenia 8578
Rozstrzygnięcia 4209
Wykazy 12578
Ogłoszenia konkursów 13
Ogłoszenia 279636
Rozstrzygnięcia 14802
Sprzedaż ruchomości 11246
Ogłoszenia o naborze 63487
Procedury załatwiania spraw 184717
Według spraw 203473
Według referatów 134275
Akty prawne 1264739
Uchwały Rady Gminy 1004375
Zarządzenia Wójta 1000246
Konsultacje 604801
Zarządzenia Kierownika Urzędu 578192
Majątek i finanse 11549
Budżet Gminy 84677
Zmiany w budżecie 155449
Sprawozdania finansowe 262
za rok 2018 8860
za rok 2019 6912
za rok 2020 6886
za rok 2021 6747
za rok 2022 3138
za rok 2023 500
Sprawozdania z wykonania budżetu 30462
Opinie RIO 31953
Podatki i opłaty 8388
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 2136
Podatki i opłaty w roku 2012 7611
Podatki i opłaty w roku 2013 17077
Podatki i opłaty w roku 2014 5605
Podatki i opłaty w roku 2015 554
Podatki i opłaty w roku 2018 622
Podatki i opłaty w roku 2019 1653
Oświadczenia majątkowe 249670
za 2013 rok 12649
za 2014 rok 21121
za 2015 rok 6664
Ochrona środowiska 38501
Decyzje środowiskowe 10
rok 2010 6235
rok 2011 3668
rok 2012 14835
rok 2013 6520
rok 2014 5149
rok 2015 23670
rok 2016 9998
System informacji o środowisku 314703
System informacji o środowisku - Archiwum 0
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 7541
Kontakty i współpraca 7334
Przynależność Gminy do związków i stowarzyszeń 4301
Współpraca z zagranicą 6203
Strategie, raporty, opracowania 41110
Raport o stanie Gminy Lubawa 5121
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 20676
Narodowe Spisy Powszechne 1
Powszechny Spis Rolny 2020 6140
Narodowy Spis Powszechny 2021 5189
Wybory i Referenda 9036
Elektroniczne Usługi Wyborcze 1489
Postanowienia Komisarza 1025
Wybory 2009 1598
Do Parlamentu Europejskiego 1354
Wybory 2010 20472
Na Prezydenta RP 15975
Do Sejmiku Województwa 6897
Do Rady Powiatu 6454
Do Rady Gminy 11331
Na Wójta Gminy 5102
Wybory 2011 4449
Do Sejmu i Senatu RP 17819
Wybory 2014 2000
Do Parlamentu Europejskiego 14224
Do Samorządu 24947
do Rady Gminy 3284
na Wójta Gminy 3069
do Rady Powiatu 1768
do Sejmiku Województwa 1769
Wybory 2015 1188
Referendum 9455
Na Prezydenta RP 14367
Do Sejmu i Senatu RP 14398
Wybory 2018 2865
Do Samorządu 9359
Komitety Wyborcze 2839
Zasady zgłaszania kandydatów na Radnych 1617
Zasady zgłaszania kandydatów na Wójta 1736
Wyborcy niepełnosprawni 3029
Gminna Komisja Wyborcza 11388
Obwodowe Komisje Wyborcze 7442
Wybory 2019 861
Wybory do Parlamentu Europejskiego 5083
Wyborcy niepełnosprawni 3124
Obwodowe Komisje Wyborcze 3884
Wybory ławników 5111
Wybory do Izb Rolniczych 1909
Wybory do Sejmu i Senatu RP 10368
Wyborcy niepełnosprawni 1830
Obwodowe Komisje Wyborcze 3195
Uzupełniające do Samorządu 12232
Komitety Wyborcze 1995
Gminna Komisja Wyborcza 7629
Wybory 2020 1
Prezydenta RP 14907
Obwodowe Komisje Wyborcze 6172
Wyborcy niepełnosprawni 5925
Głosowanie korespondencyjne 2382
Wybory 2023 287
Wybory do Izb Rolniczych 2397
Wybory ławników 1527
Wybory parlamentarne i referendum 4620
Wybory 2024 579
Do Samorządu 2398
Komitety Wyborcze 341
Zasady zgłaszania kandydatów na Radnych 184
Zasady zgłaszania kandydatów na Wójta 134
Wyborcy niepełnosprawni 165
Gminna Komisja Wyborcza 1060
Obwodowe Komisje Wyborcze 1326
Wybory do Parlamentu Europejskiego 882
Wyborcy niepełnosprawni 96
Obwodowe Komisje Wyborcze 946
Informacje i ogłoszenia 77550
Sesja OnLine 0
Działalność lobbingowa 913
Oświata 12178
Zwrotu podatku akcyzowego 1983
Zwrotu podatku akcyzowego 2009 3341
Zwrotu podatku akcyzowego 2010 2825
Zwrotu podatku akcyzowego 2012 2547
Zwrotu podatku akcyzowego 2013 3286
Zwrotu podatku akcyzowego 2014 2513
Ogłoszenia o Sesji Rady Gminy Lubawa 356
rok 2013 8848
rok 2014 10242
rok 2015 4579
rok 2016 8647
rok 2017 6366
rok 2018 6619
rok 2019 3946
rok 2020 4457
rok 2021 11972
rok 2022 5182
rok 2023 2250
rok 2024 309
Sprawozdania 1300
rok 2012 2379
rok 2013 2365
rok 2014 2802
rok 2015 2409
rok 2016 2375
rok 2017 1711
rok 2018 1246
rok 2019 1052
rok 2020 1106
rok 2021 1084
rok 2022 1050
rok 2023 424
rok 2024 85
Obwieszczenia 674
rok 2019 1593
rok 2021 435
Obwieszczenia Wójta Gminy 52065
Obwieszczenia Starosty Powiatu Iławskiego 296
Obwieszczenia i Komunikaty Wojewody 1629
rok 2012 897
rok 2013 833
rok 2014 846
rok 2015 900
rok 2021 668
rok 2022 863
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 2344
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Lubawa 3295
Statystyka w gminie 12922
Rolnictwo 63
Realizacja procedury związanej z uruchamianiem kredytów klęskowych 6513
Konopie przemysłowe 1174
Informacje o afrykańskim pomorze świń (ASF) 1223
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 563
Szacowanie szkód w rolnictwie 1
Rok 2023 774
Decyzje o warunkach zabudowy 2012 6611
Ochrona danych osobowych 8234
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 597
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1405
Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 439
Polowania 2613
Ochrona zwierząt 11
Rok 2023 426
Zakup preferencyjny paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 813
Informacje nieudostępniane 11058
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 8190
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 8629

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4172
Statystyka 7456
Rejestr zmian 895186
Redakcja Biuletunu 7203
Mapa serwisu 6485
O Biuletynie 8703

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 85232
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 19195
Deklaracja Dostępności 7786
« powrót do poprzedniej strony