ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Lubawa 56
Dane podstawowe 35040
Dni i godziny otwarcia 5913
Dni i godziny przyjęć interesantów 5407
Statut Gminy 5211
Regulamin organizacyjny 6304
Kierownictwo urzędu 6983
Wójt 3399
Zastępca Wójta 3101
Skarbnik 3198
Sekretarz 2905
Referaty i Jednoosobowe stanowiska pracy 7626
Referat Organizacyjno-Oświatowy 3509
Referat Finansowo-Oświatowy 2828
Referat Finansowo-Podatkowy 3189
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych 4774
Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw: 6953
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 3006
Urząd Stanu Cywilnego 5162
Petycje i interpelacje 1930
Petycje 363
Interpelacje 26
Kontakt 51819
Organy Gminy 16267
Wójt 6300
Rada Gminy 5131
Skład Rady Gminy 5625
Komisje Rady Gminy 4093
Plany pracy Rady 391
Jednostki Pomocnicze Gminy 14207
Jednostki organizacyjne 13907
Jednostki budżetowe 23486
Zakłady budżetowe 4862
Posiadające osobowość prawną 4563
Zamówienia Publiczne, Przetargi, Konkursy 78913
Zamówienia publiczne 149029
Zamówienia poniżej 130.000 zł netto 51794
Przetargi 60966
Archiwum - Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 2052
Ogłoszenia 5357
Rozstrzygnięcia 2689
Wykazy 7206
Ogłoszenia konkursów 13
Ogłoszenia 207002
Rozstrzygnięcia 9603
Sprzedaż ruchomości 4218
Ogłoszenia o naborze 44411
Procedury załatwiania spraw 70589
Według spraw 79972
Według referatów 45717
Akty prawne 487894
Uchwały Rady Gminy 325930
Zarządzenia Wójta 326140
Konsultacje 117913
Zarządzenia Kierownika Urzędu 94790
Majątek i finanse 9641
Budżet Gminy 42945
Zmiany w budżecie 56947
Sprawozdania z wykonania budżetu 12632
Sprawozdania Finansowe 0
za rok 2018 877
za rok 2019 262
za rok 2020 170
Opinie RIO 16188
Wykaz mienia 8946
Podatki i opłaty 6560
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 186
Podatki i opłaty w roku 2012 4226
Podatki i opłaty w roku 2013 5954
Podatki i opłaty w roku 2014 4147
Podatki i opłaty w roku 2015 52
Podatki i opłaty w roku 2018 88
Podatki i opłaty w roku 2019 321
Oświadczenia majątkowe 68092
za 2013 rok 6929
za 2014 rok 9531
za 2015 rok 5078
Ochrona środowiska 24577
Decyzje środowiskowe 10
rok 2010 2713
rok 2011 1733
rok 2012 5633
rok 2013 2844
rok 2014 2342
rok 2015 8050
rok 2016 5826
System informacji o środowisku 105834
System informacji o środowisku - Archiwum 0
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 3423
Kontakty i współpraca 6085
Przynależność Gminy do związków i stowarzyszeń 2919
Współpraca z zagranicą 3946
Strategie, raporty, opracowania 23768
Raport o stanie Gminy Lubawa 292
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 13300
Narodowe Spisy Powszechne 1
Powszechny Spis Rolny 2020 431
Narodowy Spis Powszechny 2021 307
Wybory i Referenda 5967
Elektroniczne Usługi Wyborcze 119
Wybory 2009 1230
Do Parlamentu Europejskiego 1031
Wybory 2010 10021
Na Prezydenta RP 9369
Do Sejmiku Województwa 3784
Do Rady Powiatu 3883
Do Rady Gminy 6431
Na Wójta Gminy 3240
Wybory 2011 4103
Do Sejmu i Senatu RP 8043
Wybory 2014 1632
Do Parlamentu Europejskiego 7256
Do Samorządu 12223
do Rady Gminy 1943
na Wójta Gminy 1895
do Rady Powiatu 1260
do Sejmiku Województwa 1219
Wybory 2015 822
Referendum 4395
Na Prezydenta RP 6720
Do Sejmu i Senatu RP 6756
Wybory 2018 1496
Do Samorządu 1336
Komitety Wyborcze 483
Zasady zgłaszania kandydatów na Radnych 387
Zasady zgłaszania kandydatów na Wójta 359
Wyborcy niepełnosprawni 326
Gminna Komisja Wyborcza 1229
Obwodowe Komisje Wyborcze 994
Wybory 2019 861
Wybory do Parlamentu Europejskiego 465
Wyborcy niepełnosprawni 193
Obwodowe Komisje Wyborcze 390
Wybory ławników 262
Wybory do Izb Rolniczych 109
Wybory do Sejmu i Senatu RP 1077
Wyborcy niepełnosprawni 105
Obwodowe Komisje Wyborcze 401
Uzupełniające do Samorządu 1231
Komitety Wyborcze 162
Gminna Komisja Wyborcza 666
Wybory 2020 1
Prezydenta RP 767
Obwodowe Komisje Wyborcze 477
Wyborcy niepełnosprawni 218
Głosowanie korespondencyjne 102
Informacje i ogłoszenia 47527
Sesja OnLine 0
Oświata 754
Zwrotu podatku akcyzowego 1614
Zwrotu podatku akcyzowego 2009 2213
Zwrotu podatku akcyzowego 2010 1886
Zwrotu podatku akcyzowego 2012 1639
Zwrotu podatku akcyzowego 2013 1980
Zwrotu podatku akcyzowego 2014 1522
Ogłoszenia o Sesji Rady Gminy Lubawa 356
rok 2013 4182
rok 2014 3701
rok 2015 2149
rok 2016 4320
rok 2017 2377
rok 2018 1007
rok 2019 578
rok 2020 278
rok 2021 120
Sprawozdania 905
rok 2012 1309
rok 2013 1388
rok 2014 1411
rok 2015 1321
rok 2016 1250
rok 2017 714
rok 2018 237
rok 2019 72
rok 2020 57
rok 2021 29
Obwieszczenia 141
rok 2019 149
rok 2021 102
Obwieszczenia Wójta Gminy 21526
Obwieszczenia i Komunikaty Wojewody 1078
rok 2012 616
rok 2013 555
rok 2014 571
rok 2015 624
rok 2021 9
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 2204
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Lubawa 1893
Statystyka w gminie 5797
Rolnictwo 0
Realizacja procedury związanej z uruchamianiem kredytów klęskowych 3602
Konopie przemysłowe 88
Informacje o afrykańskim pomorze świń (ASF) 83
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 32
Decyzje o warunkach zabudowy 2012 3940
Ochrona danych osobowych 750
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 141
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 223
Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 101
Informacje nieudostępniane 7142
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 5205
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 3349

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2767
Statystyka 5980
Rejestr zmian 440758
Redakcja Biuletunu 5245
Mapa serwisu 4967
O Biuletynie 6287

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 79958
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10784
Deklaracja Dostępności 643
« powrót do poprzedniej strony