ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Lubawa 59
Dane podstawowe 43631
Dni i godziny otwarcia 6937
Dni i godziny przyjęć interesantów 7046
Statut Gminy 6831
Regulamin organizacyjny 9188
Kierownictwo urzędu 8617
Wójt 4191
Zastępca Wójta 3734
Skarbnik 3878
Sekretarz 3682
Referaty i Jednoosobowe stanowiska pracy 9072
Referat Organizacyjno-Oświatowy 4489
Referat Finansowo-Oświatowy 3741
Referat Finansowo-Podatkowy 4081
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych 6469
Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw: 9330
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 3829
Urząd Stanu Cywilnego 5832
Petycje i interpelacje 2913
Petycje 6567
Interpelacje 177
Kontakt 72759
Organy Gminy 18380
Wójt 7624
Rada Gminy 6347
Skład Rady Gminy 7310
Komisje Rady Gminy 5728
Plany pracy Rady 5907
Jednostki Pomocnicze Gminy 19945
Jednostki organizacyjne 15872
Jednostki budżetowe 30835
Zakłady budżetowe 5836
Posiadające osobowość prawną 6295
Zamówienia Publiczne, Przetargi, Konkursy 81534
Zamówienia publiczne 228316
Zamówienia poniżej 130.000 zł netto 70003
Przetargi 100332
Archiwum - Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 2319
Ogłoszenia 6879
Rozstrzygnięcia 3382
Wykazy 9562
Ogłoszenia konkursów 13
Ogłoszenia 265921
Rozstrzygnięcia 11782
Sprzedaż ruchomości 7401
Ogłoszenia o naborze 50633
Procedury załatwiania spraw 126457
Według spraw 139869
Według referatów 84875
Akty prawne 866297
Uchwały Rady Gminy 666121
Zarządzenia Wójta 662065
Konsultacje 367414
Zarządzenia Kierownika Urzędu 340892
Majątek i finanse 10371
Budżet Gminy 63816
Zmiany w budżecie 111395
Sprawozdania z wykonania budżetu 20754
Sprawozdania Finansowe 0
za rok 2018 5207
za rok 2019 3765
za rok 2020 3892
za rok 2021 3125
Opinie RIO 24744
Wykaz mienia 11697
Podatki i opłaty 7218
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1218
Podatki i opłaty w roku 2012 5983
Podatki i opłaty w roku 2013 8520
Podatki i opłaty w roku 2014 4878
Podatki i opłaty w roku 2015 303
Podatki i opłaty w roku 2018 358
Podatki i opłaty w roku 2019 1021
Oświadczenia majątkowe 159638
za 2013 rok 10043
za 2014 rok 15993
za 2015 rok 5886
Ochrona środowiska 31439
Decyzje środowiskowe 10
rok 2010 4508
rok 2011 2703
rok 2012 10293
rok 2013 4788
rok 2014 3857
rok 2015 16008
rok 2016 8112
System informacji o środowisku 212349
System informacji o środowisku - Archiwum 0
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 5548
Kontakty i współpraca 6559
Przynależność Gminy do związków i stowarzyszeń 3602
Współpraca z zagranicą 5131
Strategie, raporty, opracowania 30980
Raport o stanie Gminy Lubawa 2470
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 16717
Narodowe Spisy Powszechne 1
Powszechny Spis Rolny 2020 3682
Narodowy Spis Powszechny 2021 2758
Wybory i Referenda 6340
Elektroniczne Usługi Wyborcze 816
Wybory 2009 1395
Do Parlamentu Europejskiego 1172
Wybory 2010 15675
Na Prezydenta RP 13024
Do Sejmiku Województwa 5453
Do Rady Powiatu 5319
Do Rady Gminy 9095
Na Wójta Gminy 4230
Wybory 2011 4261
Do Sejmu i Senatu RP 13359
Wybory 2014 1787
Do Parlamentu Europejskiego 11061
Do Samorządu 19147
do Rady Gminy 2575
na Wójta Gminy 2519
do Rady Powiatu 1497
do Sejmiku Województwa 1501
Wybory 2015 978
Referendum 7262
Na Prezydenta RP 10933
Do Sejmu i Senatu RP 10970
Wybory 2018 1817
Do Samorządu 5617
Komitety Wyborcze 1770
Zasady zgłaszania kandydatów na Radnych 1025
Zasady zgłaszania kandydatów na Wójta 985
Wyborcy niepełnosprawni 1728
Gminna Komisja Wyborcza 6648
Obwodowe Komisje Wyborcze 3698
Wybory 2019 861
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2993
Wyborcy niepełnosprawni 1785
Obwodowe Komisje Wyborcze 2370
Wybory ławników 2711
Wybory do Izb Rolniczych 1015
Wybory do Sejmu i Senatu RP 6238
Wyborcy niepełnosprawni 1064
Obwodowe Komisje Wyborcze 1957
Uzupełniające do Samorządu 7336
Komitety Wyborcze 1126
Gminna Komisja Wyborcza 4550
Wybory 2020 1
Prezydenta RP 8412
Obwodowe Komisje Wyborcze 3394
Wyborcy niepełnosprawni 3201
Głosowanie korespondencyjne 1367
Informacje i ogłoszenia 61669
Sesja OnLine 0
Oświata 6631
Zwrotu podatku akcyzowego 1790
Zwrotu podatku akcyzowego 2009 2744
Zwrotu podatku akcyzowego 2010 2349
Zwrotu podatku akcyzowego 2012 2074
Zwrotu podatku akcyzowego 2013 2644
Zwrotu podatku akcyzowego 2014 2010
Ogłoszenia o Sesji Rady Gminy Lubawa 356
rok 2013 6639
rok 2014 7044
rok 2015 3432
rok 2016 6595
rok 2017 4485
rok 2018 3929
rok 2019 2423
rok 2020 2495
rok 2021 5745
rok 2022 2576
Sprawozdania 1081
rok 2012 1872
rok 2013 1904
rok 2014 2119
rok 2015 1905
rok 2016 1839
rok 2017 1242
rok 2018 784
rok 2019 607
rok 2020 614
rok 2021 596
rok 2022 496
Obwieszczenia 357
rok 2019 975
rok 2021 279
Obwieszczenia Wójta Gminy 33825
Obwieszczenia i Komunikaty Wojewody 1324
rok 2012 753
rok 2013 687
rok 2014 701
rok 2015 756
rok 2021 426
rok 2022 499
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 2253
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Lubawa 2624
Statystyka w gminie 9712
Rolnictwo 0
Realizacja procedury związanej z uruchamianiem kredytów klęskowych 5074
Konopie przemysłowe 655
Informacje o afrykańskim pomorze świń (ASF) 633
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 305
Decyzje o warunkach zabudowy 2012 5327
Ochrona danych osobowych 4572
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 321
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 846
Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 252
Polowania 945
Informacje nieudostępniane 8904
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 6500
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 5852

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3225
Statystyka 6558
Rejestr zmian 547698
Redakcja Biuletunu 5900
Mapa serwisu 5393
O Biuletynie 7251

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 81513
Zakup preferencyjny paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 3389
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15281
Deklaracja Dostępności 4432
« powrót do poprzedniej strony