ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Lubawa 59
Dane podstawowe 47362
Dni i godziny otwarcia 7546
Dni i godziny przyjęć interesantów 7826
Statut Gminy 7704
Regulamin organizacyjny 10271
Kierownictwo urzędu 9788
Wójt 4647
Zastępca Wójta 4042
Skarbnik 4192
Sekretarz 4036
Referaty i Jednoosobowe stanowiska pracy 9898
Referat Organizacyjno-Oświatowy 4889
Referat Finansowo-Oświatowy 4096
Referat Finansowo-Podatkowy 4442
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych 7110
Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw: 10222
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 4109
Urząd Stanu Cywilnego 6128
Petycje i interpelacje 3392
Petycje 9545
Interpelacje 258
Kontakt 82763
Organy Gminy 19333
Wójt 8161
Rada Gminy 6838
Skład Rady Gminy 8193
Komisje Rady Gminy 6589
Plany pracy Rady 8612
Jednostki Pomocnicze Gminy 22595
Jednostki organizacyjne 16760
Jednostki budżetowe 34046
Zakłady budżetowe 6292
Posiadające osobowość prawną 7069
Zamówienia Publiczne, Przetargi, Konkursy 83088
Zamówienia publiczne 263406
Zamówienia poniżej 130.000 zł netto 78605
Przetargi 113188
Archiwum - Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 2472
Ogłoszenia 7557
Rozstrzygnięcia 3760
Wykazy 11586
Ogłoszenia konkursów 13
Ogłoszenia 273386
Rozstrzygnięcia 13029
Sprzedaż ruchomości 9060
Ogłoszenia o naborze 55243
Procedury załatwiania spraw 152638
Według spraw 168576
Według referatów 106164
Akty prawne 1091032
Uchwały Rady Gminy 844804
Zarządzenia Wójta 837746
Konsultacje 517215
Zarządzenia Kierownika Urzędu 490953
Majątek i finanse 10728
Budżet Gminy 73490
Zmiany w budżecie 131078
Sprawozdania finansowe 89
za rok 2018 7084
za rok 2019 5255
za rok 2020 5214
za rok 2021 4729
za rok 2022 1299
Sprawozdania z wykonania budżetu 25507
Opinie RIO 27954
Podatki i opłaty 7544
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1646
Podatki i opłaty w roku 2012 6760
Podatki i opłaty w roku 2013 9696
Podatki i opłaty w roku 2014 5224
Podatki i opłaty w roku 2015 427
Podatki i opłaty w roku 2018 491
Podatki i opłaty w roku 2019 1319
Oświadczenia majątkowe 204782
za 2013 rok 11403
za 2014 rok 18609
za 2015 rok 6249
Ochrona środowiska 34788
Decyzje środowiskowe 10
rok 2010 5401
rok 2011 3208
rok 2012 12404
rok 2013 5621
rok 2014 4513
rok 2015 19820
rok 2016 9088
System informacji o środowisku 262794
System informacji o środowisku - Archiwum 0
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 6556
Kontakty i współpraca 6810
Przynależność Gminy do związków i stowarzyszeń 3969
Współpraca z zagranicą 5632
Strategie, raporty, opracowania 35552
Raport o stanie Gminy Lubawa 3657
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 18371
Narodowe Spisy Powszechne 1
Powszechny Spis Rolny 2020 4984
Narodowy Spis Powszechny 2021 3880
Wybory i Referenda 6824
Elektroniczne Usługi Wyborcze 1161
Postanowienia Komisarza 378
Wybory 2009 1485
Do Parlamentu Europejskiego 1259
Wybory 2010 17813
Na Prezydenta RP 14500
Do Sejmiku Województwa 6183
Do Rady Powiatu 5933
Do Rady Gminy 10153
Na Wójta Gminy 4647
Wybory 2011 4355
Do Sejmu i Senatu RP 15596
Wybory 2014 1887
Do Parlamentu Europejskiego 12576
Do Samorządu 21907
do Rady Gminy 2855
na Wójta Gminy 2789
do Rady Powiatu 1630
do Sejmiku Województwa 1626
Wybory 2015 1072
Referendum 8358
Na Prezydenta RP 12640
Do Sejmu i Senatu RP 12725
Wybory 2018 2289
Do Samorządu 7420
Komitety Wyborcze 2240
Zasady zgłaszania kandydatów na Radnych 1304
Zasady zgłaszania kandydatów na Wójta 1286
Wyborcy niepełnosprawni 2393
Gminna Komisja Wyborcza 9000
Obwodowe Komisje Wyborcze 5108
Wybory 2019 861
Wybory do Parlamentu Europejskiego 4017
Wyborcy niepełnosprawni 2467
Obwodowe Komisje Wyborcze 3156
Wybory ławników 3845
Wybory do Izb Rolniczych 1477
Wybory do Sejmu i Senatu RP 8422
Wyborcy niepełnosprawni 1472
Obwodowe Komisje Wyborcze 2607
Uzupełniające do Samorządu 9825
Komitety Wyborcze 1550
Gminna Komisja Wyborcza 6078
Wybory 2020 1
Prezydenta RP 11670
Obwodowe Komisje Wyborcze 4756
Wyborcy niepełnosprawni 4566
Głosowanie korespondencyjne 1881
Wybory 2023 132
Wybory do Izb Rolniczych 471
Wybory ławników 411
Wybory parlamentarne i referendum 681
Informacje i ogłoszenia 69105
Sesja OnLine 0
Działalność lobbingowa 449
Oświata 9073
Zwrotu podatku akcyzowego 1879
Zwrotu podatku akcyzowego 2009 3042
Zwrotu podatku akcyzowego 2010 2596
Zwrotu podatku akcyzowego 2012 2299
Zwrotu podatku akcyzowego 2013 2944
Zwrotu podatku akcyzowego 2014 2245
Ogłoszenia o Sesji Rady Gminy Lubawa 356
rok 2013 7764
rok 2014 8700
rok 2015 4001
rok 2016 7686
rok 2017 5523
rok 2018 5240
rok 2019 3216
rok 2020 3496
rok 2021 9011
rok 2022 3993
rok 2023 997
Sprawozdania 1181
rok 2012 2139
rok 2013 2139
rok 2014 2452
rok 2015 2182
rok 2016 2121
rok 2017 1483
rok 2018 1032
rok 2019 827
rok 2020 864
rok 2021 857
rok 2022 788
rok 2023 187
Obwieszczenia 477
rok 2019 1295
rok 2021 356
Obwieszczenia Wójta Gminy 43055
Obwieszczenia i Komunikaty Wojewody 1468
rok 2012 823
rok 2013 759
rok 2014 774
rok 2015 825
rok 2021 548
rok 2022 671
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 2306
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Lubawa 2936
Statystyka w gminie 11394
Rolnictwo 0
Realizacja procedury związanej z uruchamianiem kredytów klęskowych 5850
Konopie przemysłowe 916
Informacje o afrykańskim pomorze świń (ASF) 903
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 429
Szacowanie szkód w rolnictwie 1
Rok 2023 227
Decyzje o warunkach zabudowy 2012 5986
Ochrona danych osobowych 6383
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 439
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1121
Ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 346
Polowania 1394
Ochrona zwierząt 5
Rok 2023 173
Zakup preferencyjny paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 322
Informacje nieudostępniane 9724
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 7190
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 6915

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3367
Statystyka 6846
Rejestr zmian 761715
Redakcja Biuletunu 6231
Mapa serwisu 5619
O Biuletynie 7744

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 82957
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17125
Deklaracja Dostępności 5896
« powrót do poprzedniej strony