Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIII/337/24 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
Nr aktu prawnego
LIII/337/24
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIII/336/24 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubawa w 2024 r.
Nr aktu prawnego
LIII/336/24
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIII/335/24 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
LIII/335/24
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIII/334/24 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2024-2035
Nr aktu prawnego
LIII/334/24
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIII/333/24 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
LIII/333/24
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 829/2024 Wójta Gminy Lubawa z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
829/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2024-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 82482024 Wójta Gminy Lubawa z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Marianowi Licznerskiemu - Zastępcy Wójta Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
828/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2024-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 827/2024 Wójta Gminy Lubawa z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
827/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 826/2024 Wójta Gminy Lubawa z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
826/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 825/2024 Wójta Gminy Lubawa z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubawa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
825/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji