ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/292/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubawa za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XLV/292/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/291/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XLV/291/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/290/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2023-2032
Nr aktu prawnego
XLV/290/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/289/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lubawa z tytułu z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLV/289/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/288/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLV/288/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/287/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubawa wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XLV/287/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/286/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Targowisko
Nr aktu prawnego
XLIV/286/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/285/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/273/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Targowisko
Nr aktu prawnego
XLIV/285/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/284/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
XLIV/284/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/283/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/267/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
XLIV/283/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji