ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/219/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Nr aktu prawnego
XXXIII/219/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/218/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Lubawa
Nr aktu prawnego
XXXIII/218/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/217/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXXIII/217/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/216/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2022-2032
Nr aktu prawnego
XXXIII/216/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/215/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/215/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/214/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubawa w 2022 r.”
Nr aktu prawnego
XXXII/214/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/213/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXXII/213/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/212/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2022-2032
Nr aktu prawnego
XXXII/212/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXI/211/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXI/211/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXI/210/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXXI/210/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji