ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/232/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 14 września 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXII/149/21 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Grabowo - na północ i południe od istniejącego zakładu produkcyjnego
Nr aktu prawnego
XXXVI/232/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/231/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXXVI/231/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/230/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2022-2032
Nr aktu prawnego
XXXVI/230/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/229/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu
Nr aktu prawnego
XXXV/229/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/228/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubawa na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XXXV/228/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/227/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXXV/227/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/226/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2022-2032
Nr aktu prawnego
XXXV/226/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/225/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/225/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/224/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/224/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/223/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubawa wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXV/223/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji