ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/332/24 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu
Nr aktu prawnego
LII/332/24
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/331/24 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
LII/331/24
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/330/24 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
LII/330/24
Status
Nieobowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/329/24 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
LII/329/24
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/328/24 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
LII/328/24
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/327/24 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2024-2035
Nr aktu prawnego
LII/327/24
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/326/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2024
Nr aktu prawnego
LI/326/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/325/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LI/325/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/324/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Iława zadania publicznego Gminy Lubawa z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2024 r.
Nr aktu prawnego
LI/324/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/323/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
LI/323/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji