ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXV/172/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 września 2021r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubawa na lata 2021-2025
Nr aktu prawnego
XXV/172/21
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXV/171/2021 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
VXXV/171/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXV/170/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXV/170/21
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XXV/169/21 z dnia 29 września 2021 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029
Nr aktu prawnego
XXV/169/21
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-07-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/168/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
XXIV/168/21
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-07-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/167/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXIV/167/21
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-07-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XXIV/166/21 z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029
Nr aktu prawnego
XXIV/166/21
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/165/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXIII/165/21
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/164/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Nr aktu prawnego
XXIII/164/21
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/163/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób starszych w Gminie Lubawa na lata 2021-2027
Nr aktu prawnego
XXIII/163/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji