ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/192/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa ma rok 2022
Nr aktu prawnego
XXIX/192/21
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/191/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2022-2032
Nr aktu prawnego
XXIX/191/21
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/190/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXVIII/190/21
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/189/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXVIII/189/21
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/188/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Lubawa uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
Nr aktu prawnego
XXVIII/188/21
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/187/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXVIII/187/21
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/186/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXVIII/186/21
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/185/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029
Nr aktu prawnego
XXVIII/185/21
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/184/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XXVII/184/21
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/183/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie: Programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXVII/183/21
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji