ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:49:32 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wyjaśnienia treści SWZ 2 - 24.05.2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa Łukasz Zieliński
14:37:42 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice – Rodzone w msc. Kazanice Łukasz Zieliński
14:37:42 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyborze - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice – Rodzone w msc. Kazanice Łukasz Zieliński
14:30:07 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi – post. II Łukasz Zieliński
12:10:06 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja nr 13/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewidencyjnym 27/24 obręb Zielkowo Gmina Lubawa województwo warmińsko-mazurskie. Mariusz Kowalkowski

Zmiany z dnia: 2022-05-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:45:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załącznik 13 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok Marcin Deka
15:45:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załączniki 1-2 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok Marcin Deka
15:45:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załączniki 3-10 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok Marcin Deka
15:45:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załączniki 11-11b - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok Marcin Deka
15:45:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załącznik 12 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok Marcin Deka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony