ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:40:15 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak GKIZP.6730.15.2023 z 30 marca 2023 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty oraz budynku gospodarczego, na działce nr 88/2, obręb Targowisko, gmina Lubawa, na wniosek Gminy Wiejskiej Lubawa
(widoczna od 2023-03-31 00:00:00 do 2023-04-30 23:59:00)
Natalia Zielińska
11:14:40 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak GKIZP.6733.16.2022 z 27 marca 2023 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Lubawa, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV o długości do 320 mb, na części działek nr: 820 i 808/6, obręb Byszwałd, gmina Lubawa, na wniosek Pełnomocnika ENERGA-OPERATOR S.A. – Pana Sebastiana Mystkowskiego.
(widoczna od 2023-03-31 00:00:00 do 2023-04-30 23:59:00)
Natalia Zielińska
09:25:29 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Załączniki 1-5 do wyjaśnień treści SWZ 1 - 31.03.2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: Rewitalizacja zabytkowego parku w Fijewie Łukasz Zieliński
09:10:12 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wyjaśnienia treści SWZ 1 - 31.03.2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: Rewitalizacja zabytkowego parku w Fijewie Łukasz Zieliński

Zmiany z dnia: 2023-03-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:53:57 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa 1-5 instalacji fotowoltaicznych pn. TARGOWISKO, na terenie działki nr ew. 309 obręb Targowisko, o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania Szymon Szauer

Zmiany z dnia: 2023-03-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:11:05 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o XLIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubawa w dniu 30 marca 2023 roku
(widoczna od 2023-03-24 00:00:00)
Marcin Deka
13:47:34 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej na powierzchni ok. 12 ha o mocy do 10 MW, na części działki nr 203/4, obręb Mroczno, gmina Grodziczno
(widoczna od 2023-03-24 00:00:00 do 2023-04-30 23:59:00)
Natalia Zielińska

Zmiany z dnia: 2023-03-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:11:12 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak GKIZP.6733.3.2023 z 16 marca 2023 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Lubawa, polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej NN 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi o długości do 166 mb, na części działek nr: 93, 94/33 i 94/22, obręb Czerlin, gmina Lubawa, na wniosek Pełnomocnika ENERGA OPERATOR S.A. – Pana Tomasza Kasprowicza (Biuro Projektowe ELTOM Tomasz Kasprowicz)
(widoczna od 2023-03-23 00:00:00 do 2023-04-30 23:59:00)
Natalia Zielińska
14:00:43 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na: "Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach
(widoczna od 2023-03-23 00:00:00 do 2023-12-31 23:59:00)
Łukasz Zieliński

Zmiany z dnia: 2023-03-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:07:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników na nieczystości ciekłe - Nazwa elementu do którego przynależy: Rejestry Szymon Szauer

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony