ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-11-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 491/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
491/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 490/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
490/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 489/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy
Nr aktu prawnego
489/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 488/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach
Nr aktu prawnego
488/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 487/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowania w sprawach o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Nr aktu prawnego
487/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 486/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
Nr aktu prawnego
486/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 485/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Nr aktu prawnego
485/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 484/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
484/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 483/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy
Nr aktu prawnego
483/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 482/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach
Nr aktu prawnego
482/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji