ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 676/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne
Nr aktu prawnego
676/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/255/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XL/255/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/254/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XL/254/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/253/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XL/253/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/252/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały NR XXXVI/228/2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
Nr aktu prawnego
XL/252/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/251/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/148/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Nr aktu prawnego
XL/251/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/250/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XL/250/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/249/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2022-2032
Nr aktu prawnego
XL/249/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/248/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na rok 2023
Nr aktu prawnego
XL/248/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/247/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2023-2032
Nr aktu prawnego
XL/247/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji