ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/207/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 1 stycznia 2022r. dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych
Nr aktu prawnego
XXX/207/22
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/206/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021r. dotyczącej nadzwyczajnego zwołania posiedzeń rad miejskich i gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego
Nr aktu prawnego
XXX/206/22
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/205/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa, w obrębie geodezyjnym Rożental, działka nr 92/2
Nr aktu prawnego
XXX/205/22
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/204/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego
Nr aktu prawnego
XXX/204/22
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/203/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXX/203/22
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/202/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2022-2032
Nr aktu prawnego
XXX/202/22
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 530/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy
Nr aktu prawnego
530/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 529/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
529/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 528/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Nr aktu prawnego
528/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 527/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie zawieszenia działalności klubów "Senior +" w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
Nr aktu prawnego
527/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji