ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIV/220/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2022-2032
Nr aktu prawnego
XXXIV/220/22
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 572/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
572/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 571/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
571/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 570/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
570/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 569/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
Nr aktu prawnego
569/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/219/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Nr aktu prawnego
XXXIII/219/22
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/218/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Lubawa
Nr aktu prawnego
XXXIII/218/22
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/217/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXXIII/217/22
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/216/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2022-2032
Nr aktu prawnego
XXXIII/216/22
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 568/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia Pani Kamili Kądzieli - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej in. kardynała Stanisława Dziwisza w Kazanicach pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu
Nr aktu prawnego
568/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji