ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXI/210/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXXI/210/22
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXI/209/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2022-2032
Nr aktu prawnego
XXXI/209/22
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 537/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubawa
Nr aktu prawnego
537/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 535/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokali użytkowych w budynku położonym w m. Rożental 123A, na działce ewid. 240/5 oraz w m Prątnica 54, na działce ewid. 191/4, które odbędą się w dniu 15.02.2022. w UG Lubawa
Nr aktu prawnego
535/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 533/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zawieszenia działalności klubów "Senior+" w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
Nr aktu prawnego
533/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 532/2022 Wójta Gminy Lubawa-Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lubawa z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Lubawa w 2022 roku
Nr aktu prawnego
532/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 531/2022 Wójta Gminy Lubawa-Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lubawa z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie Planu Działania w zakresie Obrony Cywilnej Wójta Gminy Lubawa-Szefa Obrony Cywilnej Gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
531/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/208/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Lubawa uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
Nr aktu prawnego
XXX/208/22
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/207/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 1 stycznia 2022r. dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych
Nr aktu prawnego
XXX/207/22
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/206/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021r. dotyczącej nadzwyczajnego zwołania posiedzeń rad miejskich i gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego
Nr aktu prawnego
XXX/206/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji