ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/191/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2022-2032
Nr aktu prawnego
XXIX/191/21
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 513/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 497/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 6 grudnia 20241 roku w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
513/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 512/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
512/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 510/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 stycznia 2009 roku o finansach publicznych
Nr aktu prawnego
510/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 509/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w Urzędzie Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
509/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 508/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Nr aktu prawnego
508/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 507/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
507/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 506/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
506/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 505/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do wydawania zaświadczeń a także do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Nr aktu prawnego
505/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 504/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do wydawania zaświadczeń a także do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Nr aktu prawnego
504/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji