ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/178/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 20321 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXVII/178/21
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/177/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029
Nr aktu prawnego
XXVII/177/21
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 495/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokali użytkowych w budynku położonym w miejscowości Rożental 123A, na działce ewidencyjnej Nr 240/5 oraz w miejscowości Prątnica 54, na działce ewidencyjnej Nr 191/4, które odbędą się w dniu 30.11.2021 roku w Urzędzie Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
495/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2021-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 494/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
494/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2021-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 493/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2022-2032
Nr aktu prawnego
493/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2021-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 492/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
492/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Konsultacje
Tytuł aktu
Komunikat Wójta Gminy Lubawa z dnia 8 listopada 2021 roku o przeprowadzeniu konsultacji
Nr aktu prawnego
1/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2021-11-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 491/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
491/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 490/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
490/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 489/2021 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy
Nr aktu prawnego
489/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji