ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/246/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XXXIX/246/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/245/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
Nr aktu prawnego
XXXIX/245/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/244/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
Nr aktu prawnego
XXXIX/244/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/243/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXIX/243/22
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/242/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXIX/242/22
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/241/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXXIX/241/22
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/240/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2022-2032
Nr aktu prawnego
XXXIX/240/22
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/239/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXXIX/239/22
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 665/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
665/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 664/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
664/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji