ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 593/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
593/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 592/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Lubawa działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U.UE.L.2014.72.1 ze zm.)i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
592/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 591/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
Nr aktu prawnego
591/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 590/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 21 lipca 2022 roku zmieniające Zarządzenie Nr 587/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
590/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-07-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 589/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postepowań egzaminacyjnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubawa ubiegających się o awans zawodowy za stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
589/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 588/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości
Nr aktu prawnego
588/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 587/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
587/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 586/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyborów uzupełniających, w celu dokonania wyboru sołtysa sołectwa Targowisko
Nr aktu prawnego
586/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 585/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 5 lipa 2022 roku w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
585/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 584/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie przyznania nagrody
Nr aktu prawnego
584/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji