ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-12-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 675/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 23 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz zasad zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
Nr aktu prawnego
675/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 674/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
674/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-12-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 673/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia w szkołach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora innego nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora
Nr aktu prawnego
673/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-12-19
Grupa tematyczna
Konsultacje
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 672/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia Pani Beacie Kowalkowskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuszewie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu
Nr aktu prawnego
672/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-12-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 671/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuszewie
Nr aktu prawnego
671/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-12-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 670/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Nr aktu prawnego
670/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 669/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej
Nr aktu prawnego
669/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 668/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
668/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 667/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
667/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 666/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I aukcji na sprzedaż drewna na pniu z działki gminnej na terenie Lubawy z nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kazanice, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2022 roku
Nr aktu prawnego
666/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji