ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/226/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2022-2032
Nr aktu prawnego
XXXV/226/22
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/225/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/225/22
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/224/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/224/22
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/223/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubawa wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXV/223/22
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 576/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Szczepankowo, który odbędzie się w dn. 10.06.2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
576/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 575/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
575/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 574/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Lubawa za 2021 rok
Nr aktu prawnego
574/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 573/2022 Wójta Gm. Lubawa z dn.30.05.2022r. w spr. informacji o wyk. budżetu, zobow., dotacjach otrzymanych z budżetów jst, dotacjach udziel innym jst, wykazie udziel. poręczeń i gwarancji, wykazie os. pr. i fiz. oraz jedn. nieposiadających os. prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykazie os. pr. i fiz., którym udzielono pomocy publicznej w 20021 roku
Nr aktu prawnego
573/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIV/222/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
XXXIV/222/22
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIV/221/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXXIV/221/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji