ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 563/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. kardynała Stanisława Dziwisza w Kazanicach
Nr aktu prawnego
563/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 562/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy
Nr aktu prawnego
562/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 561/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia w sprawach związanych ze świadczeniem pieniężnym przysługującym z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
Nr aktu prawnego
561/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 560/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia spraw związanych ze świadczeniem pieniężnym przysługującym z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
Nr aktu prawnego
560/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 559/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do realizacji zadań z zakresu świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
Nr aktu prawnego
559/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 558/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2021 rok i przedstawienia Radzie Gminy
Nr aktu prawnego
558/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 556/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
556/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 555/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 14 kwietnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. kardynała Stanisława Dziwisza w Kazanicach oraz wyznaczeniu Przewodniczącego Komisji
Nr aktu prawnego
555/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 554/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 14 kwietnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy oraz wyznaczeniu Przewodniczącego Komisji
Nr aktu prawnego
554/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 553/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
553/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji