ˆ

Oświadczenia majątkowe

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Dodano Grupa Rok Imię, nazwisko, stanowisko Załącznik
Lp: 51
Dodano
2021-04-30 14:59:36
Grupa
Dyrektorzy szkół
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Sławomir Szczawiński
Dyrektor
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2020 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabowie-Wałdykach Sławomir Szczawiński (PDF, 1.2 MiB)
Lp: 52
Dodano
2021-04-30 14:59:11
Grupa
Kierownictwo Jednostek Organizacyjnych
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Adam Marchlewski
Prezes Zarządu
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2020 - osoba zarządzająca gminną osobą prawną -Adam Marchlewski (PDF, 590.6 KiB)
Lp: 53
Dodano
2021-04-30 14:58:36
Grupa
Dyrektorzy szkół
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Hanna Ewertowska
Dyrektor
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2020 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sampławie Hanna Ewertowska (PDF, 975.9 KiB)
Lp: 54
Dodano
2021-04-30 14:58:02
Grupa
Dyrektorzy szkół
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Lucyna Jabłońska
Dyrektor
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2020 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuszewie Lucyna Jabłońska (PDF, 950 KiB)
Lp: 55
Dodano
2021-04-30 14:45:30
Grupa
Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i Pracownicy
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Agnieszka Miesikowska
Kierownik
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2020 - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa - Agnieszka Miesikowska (PDF, 889.9 KiB)
Lp: 56
Dodano
2021-04-30 14:44:10
Grupa
Kierownictwo Urzędu
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Jędrychowska
Skarbnik
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2020 - Skarbnik Gminy Anna Jędrychowska (PDF, 737.7 KiB)
Lp: 57
Dodano
2021-04-30 14:42:17
Grupa
Kierownictwo Urzędu
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Adam Roznerski
Sekretarz
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2020 - Sekretarz Gminy Adam Roznerski (PDF, 1.2 MiB)
Lp: 58
Dodano
2021-04-28 12:48:58
Grupa
Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i Pracownicy
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Małgorzata Gros
Wydający decyzje admin.
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2020 - Pracownik wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta Małgorzata Gros (PDF, 726.6 KiB)
Lp: 59
Dodano
2021-04-28 12:46:57
Grupa
Dyrektorzy szkół
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Justyna Kwiatkowska
Dyrektor
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2020 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Złotowie Justyna Kwiatkowska (PDF, 910.4 KiB)
Lp: 60
Dodano
2021-04-28 12:45:11
Grupa
Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i Pracownicy
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Żuralska
Wydający decyzje admin.
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2020 - Pracownik wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta Anna Żuralska (PDF, 676.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji