ˆ

Oświadczenia majątkowe

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Dodano Grupa Rok Imię, nazwisko, stanowisko Załącznik
Lp: 91
Dodano
2020-05-04 14:39:15
Grupa
Kierownictwo Urzędu
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Marian Licznerski
Zastępca Wójta
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2019 - Zastępca Wójta Marian Licznerski (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 92
Dodano
2020-05-04 14:35:57
Grupa
Kierownictwo Jednostek Organizacyjnych
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Adam Marchlewski
Prezes Zarządu
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2019 - Osoba zarządzająca gminną osobą prawną -Adam Marchlewski (PDF, 609 KiB)
Lp: 93
Dodano
2020-05-04 14:30:00
Grupa
Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i Pracownicy
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Żuralska
Wydający decyzje admin.
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2019 - Pracownik wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta Anna Żuralska (PDF, 719 KiB)
 • Wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego na dzień 31.12.2019 - Pracownik wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta Anna Żuralska (PDF, 138.9 KiB)
Lp: 94
Dodano
2020-05-04 14:26:06
Grupa
Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i Pracownicy
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Agnieszka Miesikowska
Kierownik
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2019 - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa - Agnieszka Miesikowska (PDF, 880.6 KiB)
Lp: 95
Dodano
2020-05-04 13:19:57
Grupa
Kierownictwo Urzędu
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Adam Roznerski
Sekretarz
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2019 - Sekretarz Gminy Adam Roznerski (PDF, 1 MiB)
Lp: 96
Dodano
2020-05-04 13:12:45
Grupa
Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i Pracownicy
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Małgorzata Gros
Wydający decyzje admin.
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 01.04.2020 - Pracownik wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta Małgorzata Gros (PDF, 740.4 KiB)
Lp: 97
Dodano
2020-05-04 12:39:24
Grupa
Dyrektorzy szkół
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Dariusz Liberacki
Dyrektor
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2019 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prątnicy Dariusz Liberacki (PDF, 1.2 MiB)
 • Korekta oświadczenia majątkowego (PDF, 1.2 MiB)
Lp: 98
Dodano
2020-05-04 12:26:59
Grupa
Dyrektorzy szkół
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Hanna Ewertowska
Dyrektor
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2019 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sampławie Hanna Ewertowska (PDF, 999 KiB)
 • Wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego na dzień 31.12.2019 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sampławie Hanna Ewertowska (PDF, 130.2 KiB)
Lp: 99
Dodano
2020-04-30 14:58:00
Grupa
Dyrektorzy szkół
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Marcin Jackowski
Dyrektor
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2019 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kazanicach Marcin Jackowski (PDF, 719.8 KiB)
Lp: 100
Dodano
2020-04-30 14:43:12
Grupa
Dyrektorzy szkół
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Justyna Kwiatkowska
Dyrektor
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2019 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Złotowie Justyna Kwiatkowska (PDF, 922.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji