ˆ

Oświadczenia majątkowe

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Dodano Grupa Rok Imię, nazwisko, stanowisko Załącznik
Lp: 101
Dodano
2020-03-10 11:30:09
Grupa
Kierownictwo Jednostek Organizacyjnych
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Mroczek
Pełniąca obowiązki Kierownika
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe p.o. Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w Rożentalu - Danuta Mroczek na dzień 31.12.2019 r. (PDF, 1 MiB)
 • Wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego na dzień 31.12.2019 Po. Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w Rożentalu Danuta Mroczek (PDF, 141.5 KiB)
Lp: 102
Dodano
2020-01-03 12:11:52
Grupa
Radni Gminy Lubawa
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Tomasz Golder
Członek Rady
Załącznik
 • Członek Rady Golder Tomasz oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (PDF, 1.2 MiB)
 • informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy (PDF, 310.8 KiB)
Lp: 103
Dodano
2019-11-28 13:44:29
Grupa
Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i Pracownicy
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Żuralska
Wydający decyzje admin.
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - pracownik wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta - Anna Żuralska na dzień 06.11.2019 (PDF, 704.2 KiB)
Lp: 104
Dodano
2019-10-22 12:47:31
Grupa
Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i Pracownicy
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Lidia Tuszyńska
Wydający decyzje admin.
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - pracownik wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta- Lidia Tuszyńska na dzień 13.10.2019 (PDF, 745.8 KiB)
Lp: 105
Dodano
2019-10-18 13:20:43
Grupa
Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i Pracownicy
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Lidia Tuszyńska
Wydający decyzje admin.
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe pracownik wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta- Lidia Tuszyńska na dzień 11.09.2019 (PDF, 778.1 KiB)
Lp: 106
Dodano
2019-10-18 13:17:28
Grupa
Dyrektorzy szkół
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Dorota Gabriela Zapora
p.o. Dyrektora
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuszewie - Dorota Zapora na dzień 30.09.2019 (PDF, 1.2 MiB)
 • Oświadczenie majątkowe p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuszewie - Dorota Zapora na dzień 30.09.2019 - korekta (PDF, 1.3 MiB)
Lp: 107
Dodano
2019-10-18 13:15:03
Grupa
Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i Pracownicy
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Agnieszka Miesikowska
Kierownik
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa - Agnieszka Miesikowska z 12.09.2019 (PDF, 889.8 KiB)
Lp: 108
Dodano
2019-10-18 13:10:50
Grupa
Dyrektorzy szkół
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Gabriela Wioletta Czarnecka
Dyrektor
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuszewie- Gabriela Czarnecka na dzień 31.08.2019 (PDF, 922.4 KiB)
Lp: 109
Dodano
2019-10-18 12:58:02
Grupa
Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i Pracownicy
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Agnieszka Miesikowska
Zastępca Kierownika
Załącznik
 • Oświadczenie majatkowe Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa - Agnieszka Miesikowska na dzień 18.08.2019 (PDF, 887 KiB)
Lp: 110
Dodano
2019-09-04 13:45:26
Grupa
Kierownictwo Urzędu
Rok
2018
Imię, nazwisko, stanowisko
Adam Krzysztof Roznerski
Sekretarz
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 19.08.2019r. Adam Roznerski - Sekretarz Gminy Lubawa (PDF, 1.3 MiB)
 • Oświadczenie majątkowe Adam Roznerski wyjaśnienie (PDF, 151.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji