ˆ

Oświadczenia majątkowe

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Dodano Grupa Rok Imię, nazwisko, stanowisko Załącznik
Lp: 81
Dodano
2020-05-04 13:19:57
Grupa
Kierownictwo Urzędu
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Adam Roznerski
Sekretarz
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2019 - Sekretarz Gminy Adam Roznerski (PDF, 1 MiB)
Lp: 82
Dodano
2020-05-04 13:12:45
Grupa
Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i Pracownicy
Rok
2020
Imię, nazwisko, stanowisko
Małgorzata Gros
Wydający decyzje admin.
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 01.04.2020 - Pracownik wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta Małgorzata Gros (PDF, 740.4 KiB)
Lp: 83
Dodano
2020-05-04 12:39:24
Grupa
Dyrektorzy szkół
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Dariusz Liberacki
Dyrektor
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2019 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prątnicy Dariusz Liberacki (PDF, 1.2 MiB)
 • Korekta oświadczenia majątkowego (PDF, 1.2 MiB)
Lp: 84
Dodano
2020-05-04 12:26:59
Grupa
Dyrektorzy szkół
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Hanna Ewertowska
Dyrektor
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2019 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sampławie Hanna Ewertowska (PDF, 999 KiB)
 • Wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego na dzień 31.12.2019 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sampławie Hanna Ewertowska (PDF, 130.2 KiB)
Lp: 85
Dodano
2020-04-30 14:58:00
Grupa
Dyrektorzy szkół
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Marcin Jackowski
Dyrektor
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2019 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kazanicach Marcin Jackowski (PDF, 719.8 KiB)
Lp: 86
Dodano
2020-04-30 14:43:12
Grupa
Dyrektorzy szkół
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Justyna Kwiatkowska
Dyrektor
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2019 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Złotowie Justyna Kwiatkowska (PDF, 922.2 KiB)
Lp: 87
Dodano
2020-03-10 11:30:09
Grupa
Kierownictwo Jednostek Organizacyjnych
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Danuta Mroczek
Pełniąca obowiązki Kierownika
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe p.o. Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w Rożentalu - Danuta Mroczek na dzień 31.12.2019 r. (PDF, 1 MiB)
 • Wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego na dzień 31.12.2019 Po. Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w Rożentalu Danuta Mroczek (PDF, 141.5 KiB)
Lp: 88
Dodano
2020-01-03 12:11:52
Grupa
Radni Gminy Lubawa
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Tomasz Golder
Członek Rady
Załącznik
 • Członek Rady Golder Tomasz oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (PDF, 1.2 MiB)
 • informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy (PDF, 310.8 KiB)
Lp: 89
Dodano
2019-11-28 13:44:29
Grupa
Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i Pracownicy
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Anna Żuralska
Wydający decyzje admin.
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - pracownik wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta - Anna Żuralska na dzień 06.11.2019 (PDF, 704.2 KiB)
Lp: 90
Dodano
2019-10-22 12:47:31
Grupa
Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i Pracownicy
Rok
2019
Imię, nazwisko, stanowisko
Lidia Tuszyńska
Wydający decyzje admin.
Załącznik
 • Oświadczenie majątkowe - pracownik wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta- Lidia Tuszyńska na dzień 13.10.2019 (PDF, 745.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji