ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Referat Organizacyjno-Oświatowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Do zadań referatu organizacyjnego – oświatowego, którego kierownikiem jest Sekretarz Gminy należy w szczególności:

Akapit nr 1 - brak tytułu

1) przygotowywanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu, gminnych jednostek komunalnych i jednostek pomocniczych (sołectwa),
2) prowadzenie zbioru przepisów prawnych, rejestru uchwał Rady i Zarządzeń Wójta oraz innych rejestrów, ewidencji i zarządzeń dotyczących Urzędu bądź gminnych jednostek organizacyjnych,
3) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
4) prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków,
5) obsługa kancelarii Urzędu i archiwum,
6) udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy,
7) organizowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt,
8) prowadzenie spraw bhp, ochrony mienia,
9) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku Urzędu (remonty, konserwacja pomieszczeń, naprawa sprzętu itp.),
10) zaopatrywanie w sprzęt, materiały biurowe i kancelaryjne,
11) obsługa środków łączności,
12) nadzorowanie pracowników obsługi Urzędu,
13) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i załatwianie spraw związanych z zatrudnieniem bezrobotnych oraz wyposażeniem ich w sprzęt, odzież ochronną i środki czystości,
14) obsługa organizacyjna i kancelaryjno-techniczna Rady Gminy i jej komisji, w tym:
       - zabezpieczenie organizacyjne sesji Rady,
       - nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał, sprawozdań i informacji oraz innych materiałów, 
       - organizowanie posiedzeń komisji Rady, 
       - prowadzenie ewidencji uchwał Rady Gminy i przesyłanie ich organom nadzoru,
       - protokołowanie sesji Rady Gminy i posiedzeń komisji,
       - udzielanie pomocy prawnej i organizacyjnej w wykonywaniu mandatu radnego,
15) kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
16) organizowanie bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
17) prowadzenie polityki kadrowej, ocena propozycji rozwiązań kadrowych szkół i przedszkoli,
18) doradztwo w zakresie organizacji i metod zarządzania spraw wynikających ze stosunku pracy w placówkach oświatowych,
19) analiza i ocena projektów organizacyjnych w zakresie ilości oddziałów oraz liczby zajęć nadobowiązkowych w placówkach oświatowych,
20) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół, przedszkoli oraz nauczycieli,
21) organizowanie kursów z zakresu organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi dla dyrektorów,
22) udzielanie zamówień publicznych na dostawy i usługi,
23) zgłaszanie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych,
24) tworzenie i utrzymywanie oraz przekształcanie i likwidacja zakładów opieki zdrowotnej,
25) organizowanie wyborów, referendów i spisów powszechnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bach Henryk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bach Henryk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-01 16:11:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-01 16:11:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-01 19:15:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2807 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »