ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw:

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

obsługi prawnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań jednoosobowego stanowiska pracy do spraw obsługi prawnej  należy w szczególności:

1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych kierowanych pod obrady Rady oraz aktów prawnych Wójta,
2) obsługa prawna Rady i Urzędu,
3) prowadzenie wykazu i zbioru przepisów gminnych oraz zbioru przepisów ogólnie obowiązujących,
4) opiniowanie projektów umów i porozumień,
5) wydawanie opinii prawnych dotyczących: 
    - zawierania ugód w sprawach majątkowych, 
    - umarzanie wierzytelności,
6) realizowanie innych zadań przewidzianych w przepisach o obsłudze prawnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bach Henryk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Szczepański Tadeusz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-01 16:20:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-01 16:21:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-01 18:29:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2373 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obywatelskich

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań jednoosobowego stanowiska pracy do spraw obywatelskich należy w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji ludności,
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,
3) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
4) sporządzanie spisów oraz udział w organizacji wyborów, referendów, spisów powszechnych i prowadzenia stałego rejestru wyborców,
5) przygotowanie danych dotyczących ludności w Gminie dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy,
6) zgłaszanie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bach Henryk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bulińska Maria
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-01 16:21:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-01 16:21:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-01 18:29:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2357 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obronnych, ochrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań jednoosobowego stanowiska pracy do spraw obronnych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej należy w szczególności:

1) realizowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym:
    - tworzenie gminnych ochotniczych straży pożarnych, terenowych służb ratowniczych oraz innych jednostek ratowniczych,
    - opracowywanie informacji dotyczących realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (w przypadku powołania służb specjalistycznych) przedkładanych przez Wójta Wojewodzie,
    - ponoszenie kosztów utrzymania budynku bądź obiektu zajmowanego przez osp, które nie są własnością Gminy,
2) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej kraju,
3) koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,
4) przeprowadzanie czynności związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony,
5) wzywanie do rejestru poborowych,
6) przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
7) wzywanie do stawienia się przed komisją lekarską i komisją poborową,
8) sporządzanie list poborowych,
9) współdziałanie z Wojewodą w przeprowadzaniu poboru,
10) zawiadamianie wojskowego komendanta uzupełnień o statusie pracownika podlegającego czynnej służbie wojskowej,
11) wydawanie zaświadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony,
12) przestrzeganie przy zameldowaniu i zmianie miejsca pobytu obowiązku czynnej służby wojskowej; zawiadamianie Wojskowego Komendanta Uzupełnień oraz Wójta Gminy poprzedniego miejsca pobytu o zmianie miejsca zamieszkania,
13) organizowanie i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
14) wydawanie decyzji uznającej poborowego za jedynego żywiciela rodziny,
15) przyznawanie i wypłacanie zasiłku na utrzymanie rodzin żołnierzy,
16) tworzenie formacji obrony cywilnej,
17) przeznaczanie do służby w obronie cywilnej (nadawanie przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego),
18) organizowanie służby zastępczej poborowych,
19) wykonywanie zobowiązań na rzecz mobilizacyjnych sił zbrojnych,
20) wydawanie na podstawie decyzji Rady Ministrów decyzji w sprawie przygotowania do samoobrony,
21) wydawanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych,
22) zgłaszanie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych,
wykonywanie zadań Szefa Gminnego Zespołu Reagowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bach Henryk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Żuralski Jerzy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-01 16:24:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-01 16:30:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-01 18:30:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

administratora bezpieczeństwa informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań samodzielnego stanowiska administratora bezpieczeństwa informacji należy w szczególności:

1) zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informacyjnym w tym w szczególności:
    - przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe
    - podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń,
2) nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem sieci komputerowej i jej administrowanie,
3) modernizacja sieci komputerowej,
4) dodawanie, usuwanie i modyfikacja elementów fizycznych i logicznych sieci komputerowej,
5) archiwizacja danych informatycznych Urzędu,
6) neutralizacja wynikłych awarii w sieci komputerowej powstałych z winy użytkownika sieci,
7) obsługa kserokopiarki,
8) udzielanie zamówień publicznych na dostawy i usługi,
9) nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bach Henryk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bielicki Marcin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-01 16:27:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-01 16:30:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-01 18:30:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

promocji gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw promocji gminy należy w szczególności:
1) Koordynowanie zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki
2) Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3) Współpraca z mediami, w tym prowadzenia spraw związanych z wydawaniem „ Biuletynu informacyjnego Gminy Lubawa”
4) Podejmowanie działań zmierzających do wejścia gminy w szeroki system promocji ogólnokrajowej i międzynarodowej
5) Organizowanie spotkań i imprez promujących gminę
6) Przygotowywanie materiałów informacyjnych o gminie
7) Zapewnianie właściwej komunikacji społecznej z otoczeniem wewnętrznym oraz zewnętrznym

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bach Henryk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karbowska Aleksandra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-01 16:30:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-01 16:31:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-01 18:32:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »