ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Referat Finansowo-Oświatowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Do zadań referatu finansowo-oświatowego, którego kierownikiem jest Główny Księgowy należy wykonywanie zadań z zakresu gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych-Szkół Podstawowych i Zespołów Szkół a w szczególności:

Akapit nr 1 - brak tytułu

1) planowanie środków budżetowych na dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych-Szkół Podstawowych i Zespołów Szkół oraz bieżąca kontrola ich wydatkowania
2) dokonywanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej szkół i sporządzanie materiałów w tym zakresie oraz referowanie o powyższym na posiedzeniach organów samorządu
3) rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych
4) przestrzeganie dyscypliny budżetowej
5) prowadzenie ewidencji składników mienia szkół, udział oraz dokonywanie okresowych inwentaryzacji
6) prowadzenie obsługi funduszu świadczeń socjalnych szkół
7) finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
8) obsługa środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
9) ustalanie ekwiwalentu za odzież ochronną, roboczą i środków higieny osobistej dla pracowników szkół oraz nadzór nad całokształtem tych zagadnień
10) dofinansowywanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego
11) udzielanie uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
12) zapewnianie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w szczególności:
       - opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznania potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy 
       - inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami
13) wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w przypadkach, których nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 12 tej ustawy.
14) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, bankami i fundacjami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bach Henryk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Szulc Danuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-01 16:41:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-01 16:41:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-01 19:15:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2334 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »