ˆ

System informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-19
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 20/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 73, 76, 80, 70/6, 71 obręb Omule oraz na działce nr 11/3 obręb Złotowo Gmina Lubawa.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-14
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn Rozbudowa oczyszczalni ścieków na działce nr 308/6 obręb Kazanice i budowa wiaty magazynowej na osady na działce nr 630/7 obręb Sampława Gmina Lubawa
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-08-16
Zakres przedmiotowy
DECYZJA nr 19/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: Budowa do 15 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 15 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 674, 737, 748, 751, 752/2, 753 obręb Byszwałd Gmina Lubawa.
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-08-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa oczyszczalni ścieków na działce nr 308/6 obręb Kazanice i budowa wiaty magazynowej na osady na działce nr 630/7 obręb Sampława Gmina Lubawa.
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-08-02
Zakres przedmiotowy
DECYZJA nr 18/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 8/18 obręb Byszwałd Gmina Lubawa województwo warmińsko-mazurskie.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-08-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek Soon Energy Poland Sp z o o Al. Krakowska 22 A 02-284 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 73, 76, 80, 70/6, 71 obręb Omule oraz na działce nr 11/3 obręb Złotowo Gmina Lubawa.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-07-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa do 15 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 15 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 674, , 737, 748, 751, 752/2, 753 obręb Byszwałd Gmina Lubawa.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-13
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Uruchomienie zbierania odpadów w miejscowości Grabowo 115 na działce nr 504/13 obręb Grabowo Gmina Lubawa.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-11
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej pn Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10,0 MW na działkach o nr ewidencyjnym 460/57, 460/50, 460/51, 460/52, 460/53, 460/54, 460/58, 460/59 obręb Sampława Gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-01
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10,0 MW na działkach o nr ewidencyjnym 460/57, 460/50, 460/51, 460/52, 460/53, 460/54, 460/58, 460/59 obręb Sampława Gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.

Nawigacja między stronami listy informacji