ˆ

System informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-05-24
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 13/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewidencyjnym 27/24 obręb Zielkowo Gmina Lubawa województwo warmińsko-mazurskie.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-05-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej wolnostojącej o mocy do 4 MW wraz z 2 kontenerowymi stacjami transformatorowymi nn/SN wraz infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr 149, 151 i 153 obręb Szczepankowo Gmina Lubawa.
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-05-11
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 10/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 157/4 obręb Rakowice Gmina Lubawa województwo warmińsko-mazurskie.
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-05-04
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 5/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach pn: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 517/8 obręb Grabowo Gmina Lubawa ( proj. Grabowo V).
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-25
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr 27/24 obręb Zielkowo Gmina Lubawa.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przetwarzaniu odpadów w celu rekultywacji złoża piasku ze żwirem na części działki nr 501/4 obręb Prątnica Gmina Lubawa.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 01/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: Budowa drogi gminnej nr 147022N i 147048N w miejscowości Grabowo i budowa drogi gminnej Rożental - Grabowo w miejscowości Rożental.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-07
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Zbieraniu i składowaniu ziemi oraz odpadów z remontu i przebudowy dróg na działce o nr ewidencyjnym 517/5 obręb Grabowo Gmina Lubawa.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-06
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 157/4 obręb Rakowice Gmina Lubawa.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-05
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 7/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 239/13, 240/1, 240/4, 240/3 obręb Omule Gmina Lubawa, województwo warmińsko-mazurskie.

Nawigacja między stronami listy informacji