ˆ

System informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-30
Zakres przedmiotowy
zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzające wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 747 w obrębie Byszwałd, gmina Lubawa
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-25
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działce o nr ewid. 373/1 i 373/3 w obrębie Złotowo, gm. Lubawa
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-25
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 118, 119/1, 119/2, 120 w obrębie Tuszewo, Gmina Lubawa
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-01-18
Zakres przedmiotowy
Budowa zakładu produkującego substraty paszowe z owadów hodowlanych
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-17
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 320, 321, 366/3 obręb Byszwałd Gmina Lubawa
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-17
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 680/9 w obrębie Sampława w Gminie Lubawa
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-05
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działce o nr ewid. 373/1 i 373/3 w obrębie Złotowo, gm. Lubawa
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-12-30
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o uzupełnieniu decyzji nr 30/2022 środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 660/1 w obrębie Byszwałd w Gminie Lubawa
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-12-19
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 28/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla inwestycji pn. Budowa fermy chowu brojlerów składającej się z 3 budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 99,9 tys. szt. wraz z infrastrukturą. Lokalizacja inwestycji – działki nr 162/3, 162/4, 162/5 obręb 0012 Łążyn gm. Lubawa
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-12-16
Zakres przedmiotowy
Budowa do 26 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 26 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 6 w obrębie Lubawa 1 w mieście Lubawa oraz na działce o nr ewid. 13 w obrębie Targowisko w Gminie Lubawa

Nawigacja między stronami listy informacji