ˆ

System informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 31
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-04
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopaliny piasku ze żwirem ze złoża Prątnica I na części działki nr 495/5 obręb Prątnica Gmina Lubawa
Lp: 32
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-04
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 66 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 13 obręb Targowisko oraz na działkach nr 607/4, 608/4, 608/7, 609/1, 610/11, 680/2 obręb Sampława Gmina Lubawa.
Lp: 33
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 21/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa istniejącej fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 308 obręb Targowisko Gmina Lubawa, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie.
Lp: 34
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-08
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 308 obręb Targowisko Gmina Lubawa.
Lp: 35
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-07
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o uzupełnieniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 241/1 i 241/2 obręb Ludwichowo Gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.
Lp: 36
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-07
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr ewidencyjny 162/3, 162/4, 162/5, 162/6, 162/7, 162/8 obręb Łążyn Gmina Lubawa, powiat iławski województwo warmińsko-mazurskie.
Lp: 37
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-02
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o uzupełnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 2 grudnia 2021roku, znak GKIZP 6220.25.2021, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW ( z możliwością podzielenia inwestycji 4 x1 MW) wraz z instalacją magazynowania energii na działkach o nr ewidencyjnym 91/9, 91/10 obręb Łążyn Gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.
Lp: 38
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-01
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o uzupełnieniu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 1 grudnia 2021roku, znak GKIZP 6220.23.2021, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6,0 MW ( z możliwością podzielenia inwestycji 6x 1 MW) wraz z instalacją magazynowania energii na działce o nr ewidencyjnym 200/2 obręb Łążyn Gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.
Lp: 39
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Wydobywanie kopaliny piasku ze żwirem ze złoża Prątnica I na części działki nr 495/5 obręb Prątnica Gmina Lubawa.
Lp: 40
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-11-23
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 20/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 293 obręb Prątnica Gmina Lubawa, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie.

Nawigacja między stronami listy informacji