ˆ

System informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 71
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-04-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 58/1 obręb Złotowo Gmina Lubawa złożony przez inwestora Lubawską Spółkę Komunalną Sp z o o ul. Kopernika 65 14-260 Lubawa
Lp: 72
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-04-06
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnym 221/1, 232/1, 228/2 obręb Ludwichowo Gmina Lubawa.
Lp: 73
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja GKIZP 6220.07.2021 z dnia 30 marca 2021 roku o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Przetwarzanie odpadów w ramach rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego „Wiśniewo” na terenie działki nr 338/6 obręb Wałdyki Gmina Lubawa w procesie odzysku R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych
Lp: 74
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-25
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 3/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnym 7, 8, 9, 125 obręb Łążyn Gmina Lubawa.
Lp: 75
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2021-03-16
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnym 7, 8, 9, 125 obręb Łążyn Gmina Lubawa
Lp: 76
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2021-03-16
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnym 221/1, 232/1, 228/2 obręb Ludwichowo Gmina Lubawa.
Lp: 77
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-16
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej o łącznej obsadzie 175 DJP wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 236/5, 236/6 obręb Targowisko Gmina Lubawa powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie.
Lp: 78
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Przetwarzanie odpadów w ramach rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego „Wiśniewo” na terenie działki nr 338/6 obręb Wałdyki Gmina Lubawa w procesie odzysku R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych
Lp: 79
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej o łącznej obsadzie 175 DJP wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 236/5, 236/6 obręb Targowisko Gmina Lubawa.
Lp: 80
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-16
Zakres przedmiotowy
Wniosek przez inwestora Vortex Energy Solar Sp z o o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnym 221/1, 232/1, 228/2 obręb Ludwichowo Gmina Lubawa.

Nawigacja między stronami listy informacji