ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

System informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 71
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-12-08
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 118, 119/1, 119/2, 120 w obrębie Tuszewo, Gmina Lubawa
Lp: 72
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-12-08
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie ws. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 747 w obrębie Byszwałd, gmina Lubawa
Lp: 73
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-12-02
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla inwestycji pn. Budowa fermy chowu brojlerów składającej się z 3 budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 99,9 tys. szt. wraz z infrastrukturą. Lokalizacja inwestycji – działki nr 162/3, 162/4, 162/5 obręb 0012 Łążyn gm. Lubawa
Lp: 74
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-11-30
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn Rozbudowa oczyszczalni ścieków na działce nr 308/6 obręb Kazanice Gmina Lubawa
Lp: 75
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-11-25
Zakres przedmiotowy
DECYZJA nr 19/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5000kWp w miejscowości Tuszewo, gm. Lubawa, na działce o nr ewidencyjnym 134/1 obręb Tuszewo Gmina Lubawa
Lp: 76
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-11-24
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 660/1 w obrębie Byszwałd w Gminie Lubawa
Lp: 77
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-11-22
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przetwarzanie odpadów w celu rekultywacji złoża piasku ze żwirem na części działki nr 501/4 obręb Prątnica Gmina Lubawa.
Lp: 78
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-15
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na inwestycję pn. Budowa do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 680/9 w obrębie Sampława w Gminie Lubawa
Lp: 79
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn Rozbudowa oczyszczalni ścieków na działce nr 308/6 Gmina Lubawa
Lp: 80
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-10-27
Zakres przedmiotowy
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działce o nr ewid. 373/1 i 373/3 w obrębie Złotowo, gm. Lubawa

Nawigacja między stronami listy informacji