ˆ

System informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 81
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-25
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 3/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnym 7, 8, 9, 125 obręb Łążyn Gmina Lubawa.
Lp: 82
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2021-03-16
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnym 7, 8, 9, 125 obręb Łążyn Gmina Lubawa
Lp: 83
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2021-03-16
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnym 221/1, 232/1, 228/2 obręb Ludwichowo Gmina Lubawa.
Lp: 84
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-16
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej o łącznej obsadzie 175 DJP wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 236/5, 236/6 obręb Targowisko Gmina Lubawa powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie.
Lp: 85
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Przetwarzanie odpadów w ramach rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego „Wiśniewo” na terenie działki nr 338/6 obręb Wałdyki Gmina Lubawa w procesie odzysku R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych
Lp: 86
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej o łącznej obsadzie 175 DJP wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 236/5, 236/6 obręb Targowisko Gmina Lubawa.
Lp: 87
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-16
Zakres przedmiotowy
Wniosek przez inwestora Vortex Energy Solar Sp z o o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnym 221/1, 232/1, 228/2 obręb Ludwichowo Gmina Lubawa.
Lp: 88
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-11
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 293/1 i 293/2 obręb Targowisko Gmina Lubawa
Lp: 89
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2021-02-08
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wyłożeniu raportu dla przedsięwzięcia pn.Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na chlewnię budynków wraz z infrastrukturą w tym budowa dwóch magazynów na płody rolne na działce nr 279/1 obręb Targowisko Gmina Lubawa.
Lp: 90
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnym 7, 8, 9, 125 obręb Łążyn Gmina Lubawa.

Nawigacja między stronami listy informacji