ˆ

System informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 41
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-10-21
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji środowiskowej Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 102, 103/2, 106/2, 108 obręb Prątnica Gmina Lubawa.
Lp: 42
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa fermy o nowy budynek do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 57 obręb Łążyn Gmina Lubawa.
Lp: 43
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr ewidencyjny 162/3, 162/4, 162/5, 162/6, 162/7, 162/8 obręb Łążyn Gmina Lubawa.
Lp: 44
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10,0 MW na działce o nr ewidencyjnym 460/57 obręb Sampława Gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.
Lp: 45
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6,0 MW ( z możliwością podzielenia inwestycji 6x 1 MW) wraz z instalacją magazynowania energii na działce o nr ewidencyjnym 200/2 obręb Łążyn Gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.
Lp: 46
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7,0 MW ( z możliwością podzielenia inwestycji 7 x 1 MW) wraz z instalacją magazynowania energii na działce o nr ewidencyjnym 161/2 obręb Łążyn Gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.
Lp: 47
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW ( z możliwością podzielenia inwestycji 4 x 1 MW) wraz z instalacją magazynowania energii na działce o nr ewidencyjnym 91/9, 91/10 obręb Łążyn Gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.
Lp: 48
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-01
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 140 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 737/3 obręb Lubstyn Gmina Lubawa, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie.
Lp: 49
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-24
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa budynku inwentarskiego o obsadzie 91 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 78 obręb Złotowo Gmina Lubawa, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie.
Lp: 50
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej „Fijewo I” o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewidencyjnym 121/5 obręb Fijewo Gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.

Nawigacja między stronami listy informacji