ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

System informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 61
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-17
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 680/9 w obrębie Sampława w Gminie Lubawa
Lp: 62
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-05
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działce o nr ewid. 373/1 i 373/3 w obrębie Złotowo, gm. Lubawa
Lp: 63
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-12-30
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o uzupełnieniu decyzji nr 30/2022 środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 660/1 w obrębie Byszwałd w Gminie Lubawa
Lp: 64
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-12-19
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 28/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla inwestycji pn. Budowa fermy chowu brojlerów składającej się z 3 budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 99,9 tys. szt. wraz z infrastrukturą. Lokalizacja inwestycji – działki nr 162/3, 162/4, 162/5 obręb 0012 Łążyn gm. Lubawa
Lp: 65
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-12-16
Zakres przedmiotowy
Budowa do 26 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 26 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 6 w obrębie Lubawa 1 w mieście Lubawa oraz na działce o nr ewid. 13 w obrębie Targowisko w Gminie Lubawa
Lp: 66
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-12-15
Zakres przedmiotowy
Decyzja o umorzeniu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa zakładu produkującego substraty paszowe z owadów hodowlanych na działce o nr ewidencyjnym 105/48 obręb Mortęgi Gmina Lubawa
Lp: 67
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-12-13
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 31/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach pn: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Rożental o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Lp: 68
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-12-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 30/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach pn: Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 660/1 w obrębie Byszwałd w Gminie Lubawa
Lp: 69
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-12-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 33/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach pn: Rozbudowa oczyszczalni ścieków na działce nr 308/6 obręb Kazanice Gmina Lubawa.
Lp: 70
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-12-08
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na inwestycję pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 320, 321, 366/3 obręb Byszwałd Gmina Lubawa.

Nawigacja między stronami listy informacji