ˆ

System informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 61
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa budynku inwentarskiego tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 78 obręb Złotowo Gmina Lubawa.
Lp: 62
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-24
Zakres przedmiotowy
DECYZJA nr 12/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewidencyjnym 628/1 obręb Lubstyn Gmina Lubawa.
Lp: 63
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa od podstaw budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie istniejącego sektora tuczu trzody na działce nr 71 obręb Sampława Gmina Lubawa planowanej do realizacji przez inwestora Gospodarstwo Rolne Marek Jabłoński Sampława 7 14-260 Lubawa
Lp: 64
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-06-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 10/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Złotowo, na działce o nr ewidencyjnym 58/1 obręb Złotowo Gmina Lubawa.
Lp: 65
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 102, 103/2, 106/2, 108 obręb Prątnica Gmina Lubawa złożony przez inwestora PVE 180 Sp z o o ul. Grunwaldzka 4/10 86-065 Bydgoszcz.
Lp: 66
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-26
Zakres przedmiotowy
DECYZJA nr 11/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 239/16 obręb Omule Gmina Lubawa.
Lp: 67
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-11
Zakres przedmiotowy
Decyzja GKIZP 6220.24.2020 z dnia 11 maja 2021 roku o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na chlewnię wraz z infrastrukturą w tym budowa dwóch magazynów na płody rolne (łączna docelowa obsada zwierząt 80,4 DJP) na działce nr 279/1 obręb Targowisko Gmina Lubawa.
Lp: 68
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-05-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 66 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 13 obręb Targowisko oraz na działkach nr 607/4, 608/4, 608/7, 609/1, 610/11, 680/2 obręb Sampława Gmina Lubawa.
Lp: 69
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-04-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewidencyjnym 628/1 obręb Lubstyn Gmina Lubawa.
Lp: 70
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-04-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla planowanego przedsięwzięcia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 239/16 obręb Omule Gmina Lubawa złożony przez inwestora PVE 180 Sp z o o ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 21 85-011 Bydgoszcz

Nawigacja między stronami listy informacji