ˆ

System informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 11
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-06
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 157/4 obręb Rakowice Gmina Lubawa.
Lp: 12
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-05
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 7/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 239/13, 240/1, 240/4, 240/3 obręb Omule Gmina Lubawa, województwo warmińsko-mazurskie.
Lp: 13
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-30
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 507/61 obręb Grabowo Gmina Lubawa ( proj. Grabowo IV)
Lp: 14
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-17
Zakres przedmiotowy
Postanowienie Wójta Gminy Lubawa o wydaniu postanowienia GKIZP 6220.13.2021 z dnia 17.03.2022 roku w sprawie zawieszenia postępowania dla przedsięwzięcia pn Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 66 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 13 obręb Targowisko oraz na działkach nr 607/4, 608/4, 608/7, 609/1, 610/11, 680/2 obręb Sampława Gmina Lubawa.
Lp: 15
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa zakładu produkującego substraty paszowe z owadów hodowlanych na działce o nr ewidencyjnym 105/48 obręb Mortęgi Gmina Lubawa.
Lp: 16
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 239/13, 240/1, 240/4, 240/3 obręb Omule Gmina Lubawa
Lp: 17
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-22
Zakres przedmiotowy
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBAWA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10,0 MW na działce o nr ewidencyjnym 460/57 obręb Sampława Gmina Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.
Lp: 18
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-02-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 517/3 obręb Grabowo Gmina Lubawa ( proj. Grabowo V).
Lp: 19
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-02
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 26/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa fermy o nowy budynek do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 57 obręb Łążyn Gmina Lubawa, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie.
Lp: 20
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-01-20
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa drogi gminnej nr 147022N i 147048N w miejscowości Grabowo i przebudowa drogi gminnej Rożental-Grabowo w miejscowości Rożental.

Nawigacja między stronami listy informacji