ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2024-07-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi Nr 147014N w m. Rumienica
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 144.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 297.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 81 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 57.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOC, 52 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 62 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 60.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 48 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 52 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 55 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 52 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 301.9 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 2.4 MiB)
 • STWiORB (PDF, 11.1 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 74.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-01-04
Termin składania ofert / wniosków
2024-12-31 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa na rok 2024
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa na rok 2024 wersja nr 1 (PDF, 44.4 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa na rok 2024 wersja nr 2 (PDF, 44.5 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa na rok 2024 wersja nr 3 (PDF, 45.1 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa na rok 2024 wersja nr 4 (PDF, 44.8 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa na rok 2024 wersja nr 5 (PDF, 44.4 KiB)