ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-03 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pelletu do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 824.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 74.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 57 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 51.5 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 61.5 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 60 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 47.5 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 51.5 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 605.8 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 429.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 432.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 144.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa laptopów w ramach realizacji projektu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym na terenie Gminy Lubawa”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 148.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 758.8 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 205 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 181.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 175.5 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 186 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 183.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 172.5 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 176 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 542 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 477 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 1 - 07.06.2022 (PDF, 679.4 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 465.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 451.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 462.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-04-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 731 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 80.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 55.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOC, 51 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 61.5 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 59 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 47 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 51 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 55 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 52 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 601.4 KiB)
 • Dokumentacja geotechniczna (PDF, 5.2 MiB)
 • Projekt budowlany – branży drogowej (PDF, 18.9 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 3.7 MiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – branży drogowej (PDF, 9.1 MiB)
 • Przedmiar robót – branży drogowej (PDF, 138.5 KiB)
 • Projekt budowlany – kanał technologiczny (PDF, 3.5 MiB)
 • Projekt techniczny – kanał technologiczny (PDF, 1.3 MiB)
 • STWIORB – kanał technologiczny (PDF, 292.2 KiB)
 • Przedmiar robót – kanał technologiczny (PDF, 260 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu – branża elektryczna (PDF, 7.1 MiB)
 • Projekt techniczny – branża elektryczna (PDF, 7.4 MiB)
 • STWIORB – branża elektryczna (PDF, 188.4 KiB)
 • Przedmiar robót – branża elektryczna (PDF, 55.8 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 424.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 415 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 423.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2017-09-26
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie centralnego ogrzewania wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie – post. II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 393.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 62 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44.5 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 51 KiB)
 • Projekt umowy - część 1 (PDF, 262.3 KiB)
 • Projekt umowy - część 2 (PDF, 270 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 7.7 MiB)
 • Przedmiar robót - branża architektoniczno-konstrukcyjna (PDF, 84.2 KiB)
 • Przedmiar robót - sanitarna (PDF, 101.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 118.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2017-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie centralnego ogrzewania w: świetlicy wiejskiej w Gutowie, remizo-świetlicy w miejsc. Kazanice oraz świetlicy wiejskiej w Rumienicy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 410 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 80.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 44.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44.5 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 52.5 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 51 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 274.6 KiB)
 • Projekt budowlany - c.o. w świetlicy wiejskiej w Gutowie (PDF, 3.3 MiB)
 • Przedmiar robót - c.o. w świetlicy wiejskiej w Gutowie (PDF, 51.5 KiB)
 • Projekt budowlany - c.o. w remizo-świetlicy w miejsc. Kazanice (PDF, 4.2 MiB)
 • Przedmiar robót - c.o. w remizo-świetlicy w miejsc. Kazanice (PDF, 48.8 KiB)
 • Projekt budowlany - c.o. w świetlicy wiejskiej w Rumienicy (PDF, 2.8 MiB)
 • Przedmiar robót - c.o. w świetlicy wiejskiej w Rumienicy (PDF, 51.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 118.1 KiB)