ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-03-28
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w m. Rumienica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 309.7 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 77.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 57.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOC, 52 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 62 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 60.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 48 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 52 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 55 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 53 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 309.1 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 5.4 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 1.8 MiB)
 • STWIORB (PDF, 11.7 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 101.6 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 121.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 126.4 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 141.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 314.4 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 127 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 103 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOC, 97.5 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 108 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 106 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 94 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 97.5 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 100.5 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 99 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 320.9 KiB)
 • Projekt budowlany – droga Grabowo (ZIP, 76.1 MiB)
 • Projekt budowlany – droga Rożental (ZIP, 85 MiB)
 • Projekt budowlany – droga Szczepankowo kolonia (ZIP, 20.5 MiB)
 • Projekt budowlany – droga Szczepankowo wieś (ZIP, 41.6 MiB)
 • Przedmiary robót (ZIP, 689 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 126.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 133.4 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 148.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2024-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2024-03-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych – post. 2
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 287.2 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 79 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 57.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOC, 52 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 62 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 60.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 48 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 52 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 161.2 KiB)
 • Specyfikacja kruszywa o frakcji 0-31,5mm (PDF, 270.5 KiB)
 • Specyfikacja kruszywa o frakcji 0-45mm (PDF, 263.6 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 119.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 123.8 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 139.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2024-02-14
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-29 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 720 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 78 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 57.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOC, 52 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 62 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 60.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 48 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 51.5 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 55 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 52.5 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 311.5 KiB)
 • Dokumentacja projektowa – oświetlenie Mortęgi (ZIP, 38.2 MiB)
 • Dokumentacja projektowa – oświetlenie Sampława (ZIP, 11.1 MiB)
 • Dokumentacja projektowa – oświetlenie Złotowo (ZIP, 32.2 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 118.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 128.5 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 142.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2024-01-04
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 287 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 79 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 57.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOC, 52 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 62 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 60.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 48 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 52 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 159 KiB)
 • Specyfikacja kruszywa o frakcji 0-31,5mm (PDF, 270.5 KiB)
 • Specyfikacja kruszywa o frakcji 0-45mm (PDF, 263.6 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 120.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 125.4 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 137.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 310.4 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 77.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 57.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOC, 52 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 62 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 60.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 48 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 52 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 55 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 53 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 309.2 KiB)
 • Projekt Budowlany (PDF, 6.4 MiB)
 • Dokumentacja geotechniczna (PDF, 4 MiB)
 • STWiORB (PDF, 7.9 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 87.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP - zmiana z 03.01.2024 (PDF, 37.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 1 - 03.01.2024 (PDF, 233.8 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 118.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 133.9 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 520.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.500.000,00 zł
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 726.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 183.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 57.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOC, 52 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 62 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 60.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 48.5 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 52 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 747.5 KiB)
 • Stan Gminy (ZIP, 2.7 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 1 - 06.12.2023 (PDF, 274.8 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 124.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 125.7 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 133.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2023-10-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej Nr 147004N w msc. Byszwałd
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 304.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 81 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 57.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOC, 52 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 62 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 60.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 48 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 52 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 55 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 53 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 312.3 KiB)
 • Projekt Budowlany (PDF, 3.7 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 4.3 MiB)
 • STWiORB (PDF, 11.9 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 91.6 KiB)
 • Modyfikacje treści SWZ 1 - 29.06.2023 (PDF, 144.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP - zmiana z 29.09.2023 (PDF, 37.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 1 - 02.10.2023 (PDF, 179.8 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 118.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 123 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 137 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-09-11
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utwardzenie działek w msc. Złotowo (plac) – działki nr 273/1, 273/5 i 273/6
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 146.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 304.8 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 80.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 57.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOC, 52 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 62 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 60.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 48 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 52 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 55 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 53 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 309.8 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 7.8 MiB)
 • STWiORB (PDF, 11.7 MiB)
 • Zakres robót – dodatkowe rysunki (PDF, 2.8 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 91.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 1 - 21.09.2023 (PDF, 3.3 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 120.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 131.4 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 144.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2023-08-25
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych – post. II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 286.7 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 79 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 57.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOC, 52 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 62 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 60.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 48 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 52 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 159 KiB)
 • Specyfikacja kruszywa o frakcji 0-31,5mm (PDF, 269.9 KiB)
 • Specyfikacja gruz o frakcji 0-45mm (PDF, 269.8 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 119.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 121.5 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 138.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji