ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w czterech miejscowościach na terenie Gminy Lubawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 360.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 159 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 135.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 120.5 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 130.5 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 128 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 118 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 120 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 207.9 KiB)
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 167.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP - zmiana 1 (PDF, 37.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 1 - 22.09.2022 (PDF, 2.1 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 151.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 178.1 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 195.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kontenera szatniowego na boisko sportowe w Sampławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 822.7 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 74.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 57 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 51.5 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 61.5 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 60 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 47.5 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 51.5 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 626.5 KiB)
 • Rzuty i elewacje (PDF, 731.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 1 - 18.08.2022 (PDF, 211.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 2 - 22.08.2022 (PDF, 212.8 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 116.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 131.1 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 147.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-03 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pelletu do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 824.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 74.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 57 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 51.5 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 61.5 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 60 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 47.5 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 51.5 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 605.8 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 429.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 432.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 144.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-07-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 728.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 76 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 57 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 51.5 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 62 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 60 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 47.5 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 51.5 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 465 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 424.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 437.1 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 453.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa laptopów w ramach realizacji projektu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym na terenie Gminy Lubawa” – post. II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 763.9 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 206.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 181.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 175.5 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 186.5 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 184 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 172.5 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 176 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 542 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 499.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 1 - 11.07.2022 (PDF, 705 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP - zmiana 1 - 12.07.2022 (PDF, 37.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 2 - 12.07.2022 (PDF, 680.9 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 462.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 477.3 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 178 KiB)
 • Informacja o wyborze - zmiana z 05.09.2022 (PDF, 177.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa laptopów w ramach realizacji projektu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym na terenie Gminy Lubawa”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 148.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 758.8 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 205 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 181.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 175.5 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 186 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 183.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 172.5 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 176 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 542 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 477 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 1 - 07.06.2022 (PDF, 679.4 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 465.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 451.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 462.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi – post. II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 731.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 80.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu - NIEAKTUALNY (DOC, 55.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOC, 51 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 61 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 59 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 47 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 51 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 55 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 52.5 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 601.6 KiB)
 • Dokumentacja geotechniczna (PDF, 5.2 MiB)
 • Projekt budowlany – branży drogowej (PDF, 18.9 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 3.7 MiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – branży drogowej (PDF, 9.1 MiB)
 • Przedmiar robót – branży drogowej NIEAKTUALNY (PDF, 138.5 KiB)
 • Projekt budowlany – kanał technologiczny (PDF, 3.5 MiB)
 • Projekt techniczny – kanał technologiczny (PDF, 1.3 MiB)
 • STWIORB – kanał technologiczny (PDF, 292.2 KiB)
 • Przedmiar robót – kanał technologiczny (PDF, 260 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu – branża elektryczna (PDF, 7.1 MiB)
 • Projekt techniczny – branża elektryczna (PDF, 7.4 MiB)
 • STWIORB – branża elektryczna (PDF, 188.4 KiB)
 • Przedmiar robót – branża elektryczna (PDF, 55.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP - zmiana 1 - 03.07.2022 (PDF, 39 KiB)
 • Modyfikacje treści SWZ 1 - 03.06.2022 (PDF, 607.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu - zmiana z 03.06.2022 (DOC, 66 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 1 - 07.06.2022 (PDF, 636.1 KiB)
 • Przedmiar robót – branży drogowej z 07.06.2022 (PDF, 138.1 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 427.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 435.4 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 451.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Cyfrowa Gmina – zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 154 KiB)
 • SWZ (PDF, 726.6 KiB)
 • Formularz oferty (DLA CZĘŚCI NR 1) (DOC, 79.5 KiB)
 • Formularz oferty (DLA CZĘŚCI NR 2) (DOC, 84 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 55.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 51 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 61.5 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 59.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 47.5 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 51 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (DLA CZĘŚCI NR 1) (PDF, 745.7 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (DLA CZĘŚCI NR 2) (PDF, 508.6 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DLA CZĘŚCI NR 1) (PDF, 767.4 KiB)
 • Wymagania dotyczące próbki (DLA CZĘŚCI NR 1) (PDF, 821.8 KiB)
 • Dostawa sprzętu komputerowego (DLA CZĘŚCI NR 2) (PDF, 510.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 1 - 17.05.2022 (PDF, 652.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 2 - 18.05.2022 (PDF, 664.2 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 434.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 440.8 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 489.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-05-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-03 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 150.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 743.2 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 125 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu - NIEAKTUALNY (DOC, 101.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 98 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 108 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 105.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 94 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 98.5 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 550.8 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 536.6 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 834.8 KiB)
 • Zestawienie opraw do wymiany - NIEAKTUALNY (PDF, 2.3 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 77.5 KiB)
 • Projekt oświetlenia - NIEAKTUALNY (PDF, 18.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP - zmiana 1 (PDF, 36.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 1 - 18.05.2022 (PDF, 736.9 KiB)
 • Zestawienie opraw do wymiany - wersja do edycji - NIEAKTUALNY (XLSX, 103.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 2 - 24.05.2022 (PDF, 793.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP - zmiana 2 (PDF, 38.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 3 - 27.05.2022 (PDF, 1.3 MiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu - zmiana z 27.05.2022 (DOC, 102 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 4 - 30.05.2022 (PDF, 670.8 KiB)
 • Projekt oświetlenia - 30.05.2022 (PDF, 18 MiB)
 • Zestawienie opraw do wymiany - 30.05.2022 (XLSX, 118.3 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 428.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 445.7 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 461.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-04-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 731 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 80.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 55.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOC, 51 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 61.5 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 59 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 47 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 51 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 55 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 52 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 601.4 KiB)
 • Dokumentacja geotechniczna (PDF, 5.2 MiB)
 • Projekt budowlany – branży drogowej (PDF, 18.9 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 3.7 MiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – branży drogowej (PDF, 9.1 MiB)
 • Przedmiar robót – branży drogowej (PDF, 138.5 KiB)
 • Projekt budowlany – kanał technologiczny (PDF, 3.5 MiB)
 • Projekt techniczny – kanał technologiczny (PDF, 1.3 MiB)
 • STWIORB – kanał technologiczny (PDF, 292.2 KiB)
 • Przedmiar robót – kanał technologiczny (PDF, 260 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu – branża elektryczna (PDF, 7.1 MiB)
 • Projekt techniczny – branża elektryczna (PDF, 7.4 MiB)
 • STWIORB – branża elektryczna (PDF, 188.4 KiB)
 • Przedmiar robót – branża elektryczna (PDF, 55.8 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 424.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 415 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 423.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji