ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa laptopów w ramach realizacji projektu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym na terenie Gminy Lubawa”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 148.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 758.8 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 205 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 181.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 175.5 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 186 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 183.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 172.5 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 176 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 542 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 477 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 1 - 07.06.2022 (PDF, 679.4 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 465.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 451.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 462.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi – post. II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 731.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 80.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu - NIEAKTUALNY (DOC, 55.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOC, 51 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 61 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 59 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 47 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 51 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 55 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 52.5 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 601.6 KiB)
 • Dokumentacja geotechniczna (PDF, 5.2 MiB)
 • Projekt budowlany – branży drogowej (PDF, 18.9 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 3.7 MiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – branży drogowej (PDF, 9.1 MiB)
 • Przedmiar robót – branży drogowej NIEAKTUALNY (PDF, 138.5 KiB)
 • Projekt budowlany – kanał technologiczny (PDF, 3.5 MiB)
 • Projekt techniczny – kanał technologiczny (PDF, 1.3 MiB)
 • STWIORB – kanał technologiczny (PDF, 292.2 KiB)
 • Przedmiar robót – kanał technologiczny (PDF, 260 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu – branża elektryczna (PDF, 7.1 MiB)
 • Projekt techniczny – branża elektryczna (PDF, 7.4 MiB)
 • STWIORB – branża elektryczna (PDF, 188.4 KiB)
 • Przedmiar robót – branża elektryczna (PDF, 55.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP - zmiana 1 - 03.07.2022 (PDF, 39 KiB)
 • Modyfikacje treści SWZ 1 - 03.06.2022 (PDF, 607.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu - zmiana z 03.06.2022 (DOC, 66 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 1 - 07.06.2022 (PDF, 636.1 KiB)
 • Przedmiar robót – branży drogowej z 07.06.2022 (PDF, 138.1 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 427.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 435.4 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 451.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Cyfrowa Gmina – zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 154 KiB)
 • SWZ (PDF, 726.6 KiB)
 • Formularz oferty (DLA CZĘŚCI NR 1) (DOC, 79.5 KiB)
 • Formularz oferty (DLA CZĘŚCI NR 2) (DOC, 84 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 55.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 51 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 61.5 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 59.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 47.5 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 51 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (DLA CZĘŚCI NR 1) (PDF, 745.7 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (DLA CZĘŚCI NR 2) (PDF, 508.6 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DLA CZĘŚCI NR 1) (PDF, 767.4 KiB)
 • Wymagania dotyczące próbki (DLA CZĘŚCI NR 1) (PDF, 821.8 KiB)
 • Dostawa sprzętu komputerowego (DLA CZĘŚCI NR 2) (PDF, 510.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 1 - 17.05.2022 (PDF, 652.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 2 - 18.05.2022 (PDF, 664.2 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 434.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 440.8 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 489.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-05-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-03 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 150.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 743.2 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 125 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu - NIEAKTUALNY (DOC, 101.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 98 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 108 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 105.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 94 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 98.5 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 550.8 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 536.6 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 834.8 KiB)
 • Zestawienie opraw do wymiany - NIEAKTUALNY (PDF, 2.3 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 77.5 KiB)
 • Projekt oświetlenia - NIEAKTUALNY (PDF, 18.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP - zmiana 1 (PDF, 36.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 1 - 18.05.2022 (PDF, 736.9 KiB)
 • Zestawienie opraw do wymiany - wersja do edycji - NIEAKTUALNY (XLSX, 103.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 2 - 24.05.2022 (PDF, 793.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP - zmiana 2 (PDF, 38.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 3 - 27.05.2022 (PDF, 1.3 MiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu - zmiana z 27.05.2022 (DOC, 102 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 4 - 30.05.2022 (PDF, 670.8 KiB)
 • Projekt oświetlenia - 30.05.2022 (PDF, 18 MiB)
 • Zestawienie opraw do wymiany - 30.05.2022 (XLSX, 118.3 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 428.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 445.7 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 461.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-04-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 731 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 80.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 55.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOC, 51 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 61.5 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 59 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 47 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 51 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 55 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 52 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 601.4 KiB)
 • Dokumentacja geotechniczna (PDF, 5.2 MiB)
 • Projekt budowlany – branży drogowej (PDF, 18.9 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 3.7 MiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – branży drogowej (PDF, 9.1 MiB)
 • Przedmiar robót – branży drogowej (PDF, 138.5 KiB)
 • Projekt budowlany – kanał technologiczny (PDF, 3.5 MiB)
 • Projekt techniczny – kanał technologiczny (PDF, 1.3 MiB)
 • STWIORB – kanał technologiczny (PDF, 292.2 KiB)
 • Przedmiar robót – kanał technologiczny (PDF, 260 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu – branża elektryczna (PDF, 7.1 MiB)
 • Projekt techniczny – branża elektryczna (PDF, 7.4 MiB)
 • STWIORB – branża elektryczna (PDF, 188.4 KiB)
 • Przedmiar robót – branża elektryczna (PDF, 55.8 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 424.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 415 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 423.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-04-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice – Rodzone w msc. Kazanice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 738.1 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 127.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 101.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 98 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 107.5 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 106 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 93 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 97 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 101 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 98.5 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 614.1 KiB)
 • Decyzja dotycząca wycinki drzew (PDF, 3.6 MiB)
 • Dokumentacja geotechniczna (PDF, 4.6 MiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 16.4 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 2.7 MiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 8.7 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 104 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 435.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 439.9 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 458.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku msc. Mortęgi – ul. Dworcowa w Lubawie – uzupełnienie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 157.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 736.9 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 82.5 KiB)
 • Oświadczenie o warunkach i wykluczeniu (DOC, 56 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOC, 51.5 KiB)
 • Pełnomocnictwo (DOC, 62 KiB)
 • Zobowiązanie innego podmiotu (DOC, 59.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 48 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 51.5 KiB)
 • Doświadczenie zawodowe (DOC, 54.5 KiB)
 • Potencjał kadrowy (DOC, 54 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 625.9 KiB)
 • Oświadczenie właściciela nieruchomości (PDF, 391 KiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy (ZIP, 50.2 MiB)
 • Przedmiary robót (ZIP, 192.2 KiB)
 • STWiORB (ZIP, 3.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 425.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 434.3 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 460.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-01-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-28 11:28:00
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa na rok 2022
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa na rok 2022 wersja nr 1 (PDF, 41.3 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa na rok 2022 wersja nr 2 (PDF, 42 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa na rok 2022 wersja nr 3 (PDF, 42.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-29 07:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami etap II i III w msc. Grabowo i Wałdyki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 167.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 763.3 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 91.5 KiB)
 • Oświadczenie o warunkach i wykluczeniu (DOC, 55.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 51 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 61.5 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 59 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 47.5 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 51 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 54.5 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 53.5 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 630.1 KiB)
 • Oświadczenie właściciela nieruchomości (DOC, 27 KiB)
 • Dokumentacja geotechniczna (ZIP, 18 MiB)
 • Mapa z zakresem zadania – etap 2 (PDF, 4.8 MiB)
 • Mapa z zakresem zadania – etap 3 (PDF, 4.8 MiB)
 • Projekt budowlany – sieć kanalizacji sanitarnej (ZIP, 20.6 MiB)
 • Przedmiar robót – etap 2 (PDF, 342.9 KiB)
 • Przedmiar robót – etap 3 - NIEAKTUALNY (PDF, 307.1 KiB)
 • STWiORB – sieć kanalizacji sanitarnej (PDF, 711.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP - zmiana 1 (PDF, 55 KiB)
 • Zmiana treści SWZ 1 - 14.12.2021 (PDF, 575.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do Zmiany treści SWZ 1 - 14.12.2021 - Przedmiar robót - etap 3 (PDF, 235.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 1 - 17.12.2021 (PDF, 638.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 2 - 23.12.2021 (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 421.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 432.5 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 448.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej Nr 147047N w msc. Grabowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 160.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 732.3 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 81 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 56 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 51.5 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 62 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 59.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 47.5 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 51.5 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 55.5 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 52.5 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 598.8 KiB)
 • Projekt budowlany – branża drogowa (PDF, 21.8 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu – branża drogowa (PDF, 6.4 MiB)
 • Dokumentacja geotechniczna – branża drogowa (PDF, 4.7 MiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – branża drogowa (PDF, 8.7 MiB)
 • Przedmiar robót – branża drogowa (PDF, 125.3 KiB)
 • Projekt budowlany – branża telekomunikacyjna (PDF, 7.1 MiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – branża telekomunikacyjna (PDF, 310.9 KiB)
 • Przedmiar robót – branża telekomunikacyjna (PDF, 220.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP - zmiana 1 (PDF, 45.8 KiB)
 • Zmiana treści SWZ 1 - 12.11.2021 (PDF, 530.2 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 421 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 436 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 452.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji