ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-08-09
Data rozstrzygnięcia
2022-09-06
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kontenera szatniowego na boisko sportowe w Sampławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 147.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-07-13
Data rozstrzygnięcia
2022-08-10
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 453.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-07-05
Data rozstrzygnięcia
2022-09-05
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa laptopów w ramach realizacji projektu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym na terenie Gminy Lubawa” – post. II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 178 KiB)
 • Informacja o wyborze - zmiana z 05.09.2022 (PDF, 177.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-05-24
Data rozstrzygnięcia
2022-06-30
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi – post. II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 451.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-05-12
Data rozstrzygnięcia
2022-06-21
Tytuł zamówienia publicznego
Cyfrowa Gmina – zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 489.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-05-06
Data rozstrzygnięcia
2022-06-24
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 461.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-04-21
Data rozstrzygnięcia
2022-05-24
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice – Rodzone w msc. Kazanice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 458.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-03-15
Data rozstrzygnięcia
2022-05-06
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku msc. Mortęgi – ul. Dworcowa w Lubawie – uzupełnienie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 460.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-12-06
Data rozstrzygnięcia
2022-01-18
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami etap II i III w msc. Grabowo i Wałdyki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 448.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-11-03
Data rozstrzygnięcia
2021-12-08
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej Nr 147047N w msc. Grabowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 452.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji