ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-04-11
Termin składania ofert / wniosków
2024-05-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rożentalu
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 154.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 322.9 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 127 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 103 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOC, 98 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 108 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 106 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 94 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 97.5 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 101 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 101 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 320.7 KiB)
 • Projekt budowlany 1z5 (ZIP, 548.9 KiB)
 • Projekt budowlany 2z5 (ZIP, 7.4 MiB)
 • Projekt budowlany 3z5 (ZIP, 11 MiB)
 • Projekt budowlany 4z5 (ZIP, 715.9 KiB)
 • Projekt budowlany 5z5 (ZIP, 6.2 MiB)
 • STWIORB (ZIP, 3.9 MiB)
 • Przedmiar robót (ZIP, 176.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP - zmiana z 23.04.2024 (PDF, 37.8 KiB)
 • Zmiana treści SWZ 1 - 23.04.2024 (PDF, 150.7 KiB)
 • Sprostowanie zmiany treści SWZ 1 - 26.04.2024 (PDF, 129.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP - zmiana z 06.05.2024 (PDF, 37.8 KiB)
 • Zmiana treści SWZ 2 - 06.05.2024 (PDF, 149.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 1 - 08.05.2024 (PDF, 297.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP - zmiana z 14.05.2024 (PDF, 37.8 KiB)
 • Zmiana treści SWZ 3 - 14.05.2024 (PDF, 149.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 2 - 21.05.2024 (PDF, 354.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 2 - 21.05.2024 - Załączniki (ZIP, 434 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-01-04
Termin składania ofert / wniosków
2024-12-31 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa na rok 2024
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa na rok 2024 wersja nr 1 (PDF, 44.4 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa na rok 2024 wersja nr 2 (PDF, 44.5 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa na rok 2024 wersja nr 3 (PDF, 45.1 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa na rok 2024 wersja nr 4 (PDF, 44.8 KiB)