ˆ

Petycje

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data złożenia Numer Kategoria Przedmiot Podmiot Status Załącznik
Lp: 1
Data założenia
2022-12-16
Numer
152.1.3.2022
Kategoria
Rejestr petycji do Wójta Gminy Lubawa
Przedmiot
Petycja w sprawie podjęcia uchwały przeciwko totalitaryzmowi
Podmiot
Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego
Status
Rozpatrywana
Załącznik
 • Wezwanie do podjęcia uchwały przeciwko totalitaryzmowi (PDF, 604.1 KiB)
 • Opinia prawna w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej (PDF, 3.7 MiB)
Lp: 2
Data założenia
2022-11-24
Numer
Or. 152.1.2.2022
Kategoria
Rejestr petycji do Wójta Gminy Lubawa
Przedmiot
Petycja ws. upamiętnienia rocznicy Intronizacji Chrystusa Króla Polski i potwierdzenia statusu cywilizacyjnego gminy
Podmiot
Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego
Status
Zakończona
Załącznik
 • Or. 152.1.2.2022 (PDF, 1.5 MiB)
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (PDF, 466.7 KiB)
Lp: 3
Data założenia
2022-08-19
Numer
Or.151.1.1.2022
Kategoria
Rejestr petycji do Wójta Gminy Lubawa
Przedmiot
Petycja ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy
Podmiot
Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny
Status
Zakończona
Załącznik
 • Or. 152.1.1.2022 (PDF, 2.3 MiB)
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (PDF, 177.7 KiB)
Lp: 4
Data założenia
2022-08-01
Numer
2/2022
Kategoria
Rejestr petycji do Rady Gminy Lubawa
Przedmiot
utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy
Podmiot
Patryk Janusz Król
Status
Zakończona
Załącznik
 • Petycja o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy (PDF, 135.1 KiB)
 • Załącznik do petycji (PDF, 217.9 KiB)
 • 4)	Uchwała Nr XXXVIII/238/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022 roku dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy (PDF, 340.9 KiB)
Lp: 5
Data założenia
2022-06-30
Numer
1/2022
Kategoria
Informacje zbiorcze o petycjach
Przedmiot
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021 przez Radę Gminy Lubawa
Podmiot
Rada Gminy Lubawa
Status
Zakończona
Załącznik
 • Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku przez Radę Gminy Lubawa (PDF, 253.9 KiB)
Lp: 6
Data założenia
2022-06-30
Numer
2/2022
Kategoria
Informacje zbiorcze o petycjach
Przedmiot
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. przez Wójta Gminy Lubawa
Podmiot
Wójt Gminy Lubawa
Status
Zakończona
Załącznik
 • Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. przez Wójta Gminy Lubawa (PDF, 119.9 KiB)
Lp: 7
Data założenia
2022-01-03
Numer
1/2022
Kategoria
Rejestr petycji do Rady Gminy Lubawa
Przedmiot
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych
Podmiot
Łukasz Zakrzewski
Status
Zakończona
Załącznik
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych (PDF, 299.1 KiB)
 • Uchwała Nr XXX/207/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 1 stycznia 2022r. dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowan (PDF, 365.5 KiB)
Lp: 8
Data założenia
2021-12-21
Numer
3/2021
Kategoria
Rejestr petycji do Rady Gminy Lubawa
Przedmiot
Petycja do Przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych w Polsce o nadzwyczajne zwołanie posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego
Podmiot
Fundacja im. Nikoli Tesli
Status
Zakończona
Załącznik
 • Petycja do Przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych w Polsce o nadzwyczajne zwołanie posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego (PDF, 1.8 MiB)
 • Uchwała Nr XXX/206/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021r. dotyczącej nadzwyczajnego zwołania posiedzeń rad miejskich i gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego (PDF, 419.5 KiB)
Lp: 9
Data założenia
2021-08-31
Numer
1/2021
Kategoria
Rejestr petycji do Wójta Gminy Lubawa
Przedmiot
Petycja w sprawie "nauki zdalnej w szkołach, zaprzestania zastraszania uczniów, zaprzestania reżimu sanitarnego, wycofania się dyrektorów szkół z pomysłu kontynuacji nauki zdalnej ..."
Podmiot
Rodzice miasta i gminy Lubawa
Status
Zakończona
Załącznik
 • Petycja w sprawie nauki zdalnej w szkołach, zaprzestania zastraszania uczniów, zaprzestania reżimu sanitarnego, wycofania się dyrektorów szkół z pomysłu kontynuacji nauki zdalnej ... (PDF, 4.6 MiB)
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (PDF, 397.3 KiB)
Lp: 10
Data założenia
2021-06-30
Numer
2/2021
Kategoria
Informacje zbiorcze o petycjach
Przedmiot
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 przez Wójta Gminy Lubawa
Podmiot
Wójt Gminy Lubawa
Status
Zakończona
Załącznik
 • Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 przez Wójta Gminy Lubawa (PDF, 112.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji