ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2561
Data podjęcia
2007-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/65/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 października 2007r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XI/65/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2562
Data podjęcia
2007-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/64/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 października 2007r. w sprawie obniżenia stawki ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego.
Nr aktu prawnego
XI/64/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2563
Data podjęcia
2007-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/63/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Nr aktu prawnego
XI/63/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2564
Data podjęcia
2007-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/62/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 września 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego budowy chodników przy drogach powiatowych.
Nr aktu prawnego
X/62/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2565
Data podjęcia
2007-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/61/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 września 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
Nr aktu prawnego
X/61/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2566
Data podjęcia
2007-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/60/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 września 2007r. w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy.
Nr aktu prawnego
X/60/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2567
Data podjęcia
2007-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/59/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 września 2007r. w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Wel.
Nr aktu prawnego
X/59/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2568
Data podjęcia
2007-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/58/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 września 2007r. w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich.
Nr aktu prawnego
X/58/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2569
Data podjęcia
2007-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/57/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 września 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko".
Nr aktu prawnego
X/57/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2570
Data podjęcia
2007-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/56/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 września 2007r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju wsi Targowisko Dolne.
Nr aktu prawnego
X/56/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji