Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2561
Data podjęcia
2011-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Lubawa z dnia 11 stycznia 2011r w sprawie udzielania pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji w 2011 roku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej .....
Nr aktu prawnego
23/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2562
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/18/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016
Nr aktu prawnego
III/18/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2563
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/17/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
III/17/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2564
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
III/16/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2565
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wystąpienia Gminy Lubawa ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion „Bałtyk”.
Nr aktu prawnego
III/15/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2566
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy i wyznaczenia przedstawicieli.
Nr aktu prawnego
III/14/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2567
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Iławskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego.
Nr aktu prawnego
III/13/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2568
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wytypowania przedstawiciela do reprezentowania Gminy Lubawa w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
Nr aktu prawnego
III/12/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2569
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
Nr aktu prawnego
III/11/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2570
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
Nr aktu prawnego
III/10/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji