ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2571
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/95/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowej gminy do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko".
Nr aktu prawnego
XVI/95/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2572
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/94/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Nr aktu prawnego
XVI/94/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2573
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/93/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Nr aktu prawnego
XVI/93/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2574
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/92/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Nr aktu prawnego
XVI/92/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2575
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/91/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2007.
Nr aktu prawnego
XVI/91/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2576
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/90/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie Programu aktywności lokalnej na 2008 rok "Aktywna rodzina"
Nr aktu prawnego
XV/90/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2577
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/89/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"
Nr aktu prawnego
XV/89/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2578
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/88/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie sprzedaży lokali.
Nr aktu prawnego
XV/88/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2579
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/87/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XV/87/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2580
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/86/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 marca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania publicznego korekta zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 537 w m. Złotowo.
Nr aktu prawnego
XV/86/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji