ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2571
Data podjęcia
2007-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/55/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 września 2007r. w sprawie zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego dotyczącej upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Nr aktu prawnego
X/55/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2572
Data podjęcia
2007-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/54/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Nr aktu prawnego
X/54/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2573
Data podjęcia
2007-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/53/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego
Nr aktu prawnego
IX/53/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2574
Data podjęcia
2007-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/52/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Nr aktu prawnego
IX/52/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2575
Data podjęcia
2007-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
Nr aktu prawnego
VIII/51/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2576
Data podjęcia
2007-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/50/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami i stosowania bonifikat.
Nr aktu prawnego
VIII/50/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2577
Data podjęcia
2007-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/49/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubawie.
Nr aktu prawnego
VIII/49/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2578
Data podjęcia
2007-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/48/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2007 roku "Szkolna Trampolina 2".
Nr aktu prawnego
VIII/48/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2579
Data podjęcia
2007-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/47/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu edukacyjnego "Gdy nie ma przedszkola" prowadzonego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.
Nr aktu prawnego
VIII/47/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2580
Data podjęcia
2007-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/46/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
Nr aktu prawnego
VIII/46/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji