ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2591
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/138/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa projektu pn. ,,Aktywna integracja w Rożentalu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Nr aktu prawnego
XXIV/138/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2592
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/137/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa projektu pn. ,,Złoty Zakątek to Złotowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Nr aktu prawnego
XXIV/137/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2593
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/136/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Targowisko Dolne.
Nr aktu prawnego
XXIV/136/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2594
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/135/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kazanice.
Nr aktu prawnego
XXIV/135/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2595
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/134/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Grabowo.
Nr aktu prawnego
XXIV/134/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2596
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/133/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Wałdyki.
Nr aktu prawnego
XXIV/133/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2597
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/132/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Złotowo.
Nr aktu prawnego
XXIV/132/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2598
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/131/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Nr aktu prawnego
XXIV/131/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2599
Data podjęcia
2009-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/130/09 w sprawie współdziałania z Powiatem Iławskim w realizacji zadania publicznego i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
Nr aktu prawnego
XXIII/130/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2600
Data podjęcia
2009-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/129/09 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XXIII/129/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji