ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2591
Data podjęcia
2009-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/161/09 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Nr aktu prawnego
XXVIII/161/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2592
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/160/09 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej na 2009 rok pn. „Centrum Aktywności Lokalnej w Łążynie”.
Nr aktu prawnego
XXVII/160/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2593
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/159/09 w sprawie przystąpienia Gminy Lubawa do realizacji w 2009 roku projektu systemowego pn. „Aktywna rodzina” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nr aktu prawnego
XXVII/159/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2594
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/158/09 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XXVII/158/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2595
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/157/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Targowisko Dolne.
Nr aktu prawnego
XXVII/157/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2596
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/156/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kazanice.
Nr aktu prawnego
XXVII/156/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2597
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/155/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabowo.
Nr aktu prawnego
XXVII/155/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2598
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/154/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wałdyki.
Nr aktu prawnego
XXVII/154/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2599
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/153/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Złotowo.
Nr aktu prawnego
XXVII/153/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2600
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/152/09 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
Nr aktu prawnego
XXVII/152/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji