ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2571
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/120/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubawa na 2009 r.
Nr aktu prawnego
XXII/120/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2572
Data podjęcia
2008-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/119/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie planu pracy Rady na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXI/119/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2573
Data podjęcia
2008-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/118/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXI/118/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2574
Data podjęcia
2008-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/117/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie Programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009.
Nr aktu prawnego
XXI/117/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2575
Data podjęcia
2008-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/116/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
Nr aktu prawnego
XXI/116/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2576
Data podjęcia
2008-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/115/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Nr aktu prawnego
XXI/115/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2577
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/114/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 października 2008r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Kurzętnik i Grodziczno.
Nr aktu prawnego
XX/114/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2578
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/113/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 października 2008r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.
Nr aktu prawnego
XX/113/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2579
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/112/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 października 2008r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.
Nr aktu prawnego
XX/112/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2580
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/111/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Nr aktu prawnego
XX/111/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji