ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2541
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/150/09 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Nr aktu prawnego
XXVII/150/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2542
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 264/09 Wójta Gminy Lubawa w sprawie informacji o wykonaniu budżetu, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008 roku.
Nr aktu prawnego
264/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2543
Data podjęcia
2009-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 262/09 Wójta Gminy Lubawa z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.
Nr aktu prawnego
262/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2544
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXV/144/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Nr aktu prawnego
XXV/144/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2545
Data podjęcia
2009-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 253/09 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa za I kwartał 2009r.
Nr aktu prawnego
253/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2546
Data podjęcia
2009-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI /149/ 09 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
Nr aktu prawnego
XXVI/149/ 09
Status
Obowiązujący
Lp: 2547
Data podjęcia
2009-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/148//09 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Nr aktu prawnego
XXVI/148/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2548
Data podjęcia
2009-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/147/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Byszwałd.
Nr aktu prawnego
XXVI/147/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2549
Data podjęcia
2009-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXVI/146/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Nr aktu prawnego
XXVI/146/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2550
Data podjęcia
2009-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVI/145/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2008
Nr aktu prawnego
XXVI/145/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji