ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2541
Data podjęcia
2007-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/42/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie nadania imienia szkołom w Zespole Szkół w Kazanicach.
Nr aktu prawnego
VII/42/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2542
Data podjęcia
2007-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/41/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia darowizny.
Nr aktu prawnego
VII/41/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2543
Data podjęcia
2007-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/40/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Grodziczno w sprawie zasilenia w wodę części wsi Mortęgi z wodociągu publicznego Gminy Grodziczno.
Nr aktu prawnego
VII/40/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2544
Data podjęcia
2007-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/39/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Byszwałdzie oraz ustanowienie zabezpieczenia.
Nr aktu prawnego
VII/39/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2545
Data podjęcia
2007-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/38/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Samodzielnego Publicznego ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubawie.
Nr aktu prawnego
VII/38/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2546
Data podjęcia
2007-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/37/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Nr aktu prawnego
VII/37/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2547
Data podjęcia
2007-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2006.
Nr aktu prawnego
VII/36/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2548
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 marca 2007r. w sprawie czynności określonych ustawą z dnia 18.10.2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów.
Nr aktu prawnego
VI/35/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2549
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/34/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Nr aktu prawnego
VI/34/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2550
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXI/182/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy z załącznikiem - Uzasadnienie.
Nr aktu prawnego
XXXI/182/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji