ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2501
Data podjęcia
2011-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2011r w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
VIII/50/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2502
Data podjęcia
2011-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/49/11 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2011r w sprawie powołania zespołu opiniodawczego ds. wyboru ławników
Nr aktu prawnego
VIII/49/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2503
Data podjęcia
2011-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2011r w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze
Nr aktu prawnego
VIII/48/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2504
Data podjęcia
2011-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2011r w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
VIII/47/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2505
Data podjęcia
2011-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/46/11 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2011r w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
VIII/46/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2506
Data podjęcia
2011-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/45/11 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2011r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2011–2020
Nr aktu prawnego
VIII/45/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2507
Data podjęcia
2011-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/44/11 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2011r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2010r
Nr aktu prawnego
VIII/44/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2508
Data podjęcia
2011-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/43/11 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2011r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2010r
Nr aktu prawnego
VIII/43/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2509
Data podjęcia
2011-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 46/11 Wójta Gminy Lubawa z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie przyznania nagrody
Nr aktu prawnego
46/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2510
Data podjęcia
2011-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 45/11 Wójta Gminy Lubawa z dnia 1 czerwca w sprawie powołania członków komisji konkursowej.
Nr aktu prawnego
45/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji